Manpoweravtalet är en företagsanpassning av Installationsavtalet. 

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023.

Garanterad lön, det vill säga då arbetstagaren inte är utbokad, utges ersättning per timme.

Från och med 1 januari 2021:

  • 117,84 kronor för fullbetalda montörer
  • 111,44 för övriga

Från och med 1 maj 2022:

  • 123,75 kr för fullbetalda montörer
  • 117,04 kr för övriga

Under all tid då arbetstagaren är utbokad tillämpas det, för det aktuella arbetet hos kunden, vid varje tidpunkt tillämpliga riksavtalet avseende löner och allmänna anställningsvillkor.

Manpoweravtalet

Är ett företagsavtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och Manpower El & Tele AB. Medlemmarna som går under avtalet jobbar på företaget Manpower EL & Tele AB med bemanningsverksamhet.