– Det är med stor besvikelse som vi idag har tagit emot beskedet att den socialdemokratiskt ledda regeringen har valt att gå vidare med den överenskommelse som Svenskt Näringsliv och PTK har gällande LAS och anställningstryggheten, säger de sju förbundsordförandena i en gemensam kommentar och fortsätter:

Eva Nordmark och Stefan Löfven.

Frågan om förändringar i Las

S skippar Las-utredningen – går vidare med parternas avtal

Nyheter

– Vi menar att det inte finns någon partsgemensam överenskommelse att lägga till grund för det fortsatta LAS-arbetet eftersom ett enigt LO har förkastat Svenskt Näringslivs förslag. Att nu helt utestänga en stor del av Sveriges löntagare från rätten till en trygg arbetsmarknad är helt förkastligt. Det är också så att Svenskt Näringslivs förslag i många delar är sämre än den så kallade Toijerutredningen.

De går vidare med att understryka att:

– Vi sa senast förra veckan att om Svenskt Näringslivs förslag blir underlag för en ny lagstiftning så är det en krigsförklaring mot LO och alla medlemmar i ett LO-förbund. Det skulle skapa tysta arbetsplatser och godtyckliga uppsägningar. Det klassiska begreppet ”sist in först ut” skulle få en helt ny innebörd när antalet undantag från turordningen skulle. Vi skulle helt enkelt få en arbetsmarknad som kommer präglas av rädsla och oro. Vi står fast vid detta budskap, säger de och fortsätter:

En hand som trycker på en nödstopp-knapp

Frågan om förändringar i Las

”Magstarka” Las-förslagen som fick LO att sätta stopp

Nyheter

– Det grundläggande felet är att politiken över huvud taget lagt sig i det som är parternas ansvar på arbetsmarknaden. Det strider mot den svenska modellen och riskerar att på sikt skada den framgångsrika modellen med partsansvar. Det finns många stora utmaningar att ta tag i när det gäller anställningstryggheten men dessa löser vi bäst mellan parterna branschvis som vi alltid gjort.

De sju förbundsordförandenas uttalande avslutas med orden:

– Vi tycker att det är sorgligt att det socialdemokratiska arbetarepartiet nu hellre väljer att lyssna på Centerpartiet, Liberalerna och Svenskt Näringsliv än på 1,2 miljoner LO-medlemmar. Det är helt klart att detta innebär en stor påfrestning på den facklig-politiska samverkan.

Porträttfoto på Urban Pettersson

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Mikael Johansson

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Tommy Wreeth, förbundsordförande Transport.

Porträttfoto på Johan Lindholm i röd bygghjälm

Johan Lindholm, ordförande Byggnads

Porträttfoto på Valle Karlsson

Valle Karlsson, ordförande Seko

Pontus Georgsson, förbundsordförande Pappers.

Magnus Pettersson Fastighetsanställdas förbund