Daniel Basson gick en ATL utbildning i våras och är nu i full gång med att skriva sin första ackordssedel.

Jobbet för mätningen är ett ROT-jobb på 60-tal lägenheter som rivs ut och färdigställs på 8 veckor.

– Det blir en del att hålla i huvudet, med det är värt det. Arbetsgivaren vill också att vi kommer igång med ackord, så att deras kalkyler blir mer korrekta, säger Daniel.

Jag besökte Daniels bygge och gav stöd och tipps om vad man ska tänka på. Som till exempel ersättning för outrymda lokaler, arbete under 1,2 meter (krypgrund) och hur man skapar mallar i ackordswebben.

Genom arbetsplatsbesök, men även kontakt via mejl och mobil, kan vi ge det stöd som våra medlemmar behöver för att komma igång.

Sen blir jobbet ”ett självspelande piano”.