David Aura invid en tegelvägg

David Aura, Vk-ledare för Vk21.

I sin verksamhetsberättelse lyfter Vk21 just frågan om offentliga upphandlingar. 

– Det är sådant som har dykt upp när vi har träffat medlemmar och förtroendevalda, på medlemsmöten. Det är därför vi har börjat fundera över det. 

Genom att diskutera frågan i de fackliga utskott som Socialdemokraterna har i varje partidistrikt har Vk21 (Dalarna och Gävleborg) fått politikerna att förstå att även elektrikerna bryr sig om vilka krav som ställs i de offentliga upphandlingarna. 

Var är Centern och Liberalerna i denna fråga? De säger ju att de värnar de små och medelstora företagen. Borde inte de ha en åsikt om det här?

David Aura, Vk-ledare för Vk21

– Man har sett vad det har inneburit på byggsidan att utländska entreprenörer konkurrerar ut inhemska företag, och även om vi är skyddade till viss del av lagstiftningen på ett annat sätt så är vi inte vaccinerade mot en sådan situation. 

David Aura påpekar att pressade anbud kan få stor påverkan även på elektrikers löneutveckling. 

Upphandlingar och osund konkurrens

Osund konkurrens: ”Fusket är väldigt utbrett, mer än vad man tror”

Nyheter

– Om vi ser på våra mindre orter, där det inte finns så många elfirmor, säger han och ger som exempel:

– Vi säger att Nisses el har haft uppdraget att sköta drift och service åt kommunen i flera år, men så kommer Sunes el och vinner upphandlingen på en väldigt låg timpenning. Vart ska då alla de lokala elektriker som jobbar hos Nisses el ta vägen? Jo, de måste söka jobb hos Sunes el, eller flytta, säger David Aura och fortsätter:

– Och ofta handlar det om elektriker som bor på orten med sin familj, och då vill de stanna kvar. Vill de fortsätta jobba som elektriker är det alltså Sunes el som gäller.

– Men då Sunes els låga timpenning kommer att innebära att företaget befinner sig i ett väldigt pressat läge, så kommer det att gå ut över elektrikerna och deras löner och villkor. Och på mindre orter är ofta löneläget redan lägre än vad medellönen är. 

När det gäller bevakningen av att kraven hålls behöver vi regionala skyddsombud som även kan kontrollera arbetsplatser där det inte finns medlemmar.

David Aura, Vk-ledare för Vk21

– Dessutom ger lägre löner lägre skatteintäkter till kommunen, även det borde med i beräkningen. 

En omständighet som David Aura ser är att stora koncernföretag har fått en dominans bland de företag som vinner de offentliga kontrakten. 

Skyddsombudens gröna märke

Striden om skyddsombuden

Förslag om skydds­ombud stoppades av höger­partierna

Nyheter

– De stora företagen har ju mycket större resurser än de mindre. Vi har såklart inget principiellt emot större koncernföretag, så länge de betalar kollektivavtalsenliga löner och har schyssta villkor. Men jag har funderat över hur det kan komma sig att de har möjligheten att lägga så låga anbud. 

– Det jag har hört från medlemmar är att det på vissa ställen kan vara vanligt att personer som är nya i branschen, som lärlingar, får åka på de här jobben, och jag vet inte om det är särskilt bra varken för kunden eller det offentliga. 

– Men det är inte ett enskilt företag som är problemet, utan det är systemet. 

Det offentliga bör tänka efter i kravställningen i sina upphandlingar, menar David Aura. 

– Det bör inte bara handla om lägsta pris, utan även ställas allmännyttiga krav som kan vara till nytta för regionerna och kommunerna som gör upphandlingarna.

Man måste vara försiktig när man skruvar i det här, så det blir bra åt alla håll.

David Aura, Vk-ledare för Vk21

– Men sedan kan vi såklart inte ha ett system där företag fritt kan fakturera, utan tak. Man måste vara försiktig när man skruvar i det här, så det blir bra åt alla håll. 

Det är också en sak att ställa krav i en upphandling – en annan att se till att kraven efterlevs. 

– Så att de som konkurrerar på rätt villkor är de som vinner upphandlingarna. När det gäller bevakningen av att kraven hålls behöver vi regionala skyddsombud som även kan kontrollera arbetsplatser där det inte finns medlemmar. Det som regeringen har försökt få igenom, men som röstades ned i riksdagen. Det hänger ihop, säger David Aura, och lyfter politikens roll:

– Var är Centern och Liberalerna i denna fråga? De säger ju att de värnar de små och medelstora företagen. Borde inte de ha en åsikt om det här?

Offentliga upphandlingar i siffror:

  • De upphandlingspliktiga inköpen hade sammanlagt ett värde på cirka 706 miljarder kronor 2017. Detta motsvarade drygt en sjättedel av BNP.
  • Den vanligaste typen av upphandlande myndighet är kommuner.
  • 18 522 upphandlingar annonserades 2018
  • I genomsnitt inkommer anbud från 4,3 anbudsgivare.
  • Den vanligaste branschen att upphandla ifrån är bygg- och anläggningsbranschen.
  • Stora företag lämnade 2018 i genomsnitt 24,2 anbud vardera, att jämföra med 3,3 anbud för små företag och 1,9 anbud för så kallade mikroföretag.
  • Drygt sex procent av alla upphandlingar överprövas

Källa: Konkurrensverket