Tillgång till säkra och sanitära toaletter under arbetstid är en självklarhet för många av oss som arbetar i Sverige.

Men faktum är att det inte är en verklighet för alla.

Skärmklipp

”En del skulle nog behöva gå en toakurs”

Nyheter

Smutsiga toaletter, inget rinnande vatten eller annat alternativ för att tvätta händerna och begränsade möjlighet att ta en toalettpaus är några av de allt för vanliga problem som förekommer.

Det här är generella brister som särskilt riskerar att påverka välmåendet hos anställda som menstruerar.

Mens är inget val och behovet av rätt utrustade toaletter återkommer varje cykel.

Mens är inget val och behovet av rätt utrustade toaletter återkommer varje cykel.

Redan 2016 uppmärksammade Elektrikerförbundets kvinnliga nätverk – Elqvinnorna – frågan om menstruell infrastruktur på jobbet genom sin kampanj “Skitbra toaletter”

Toalett på arbetsplats

Upprop för skitbra toaletter

Debatt

Hashtagen #skitbratoaletter vittnar om arbetsplatser där kollegor gjort sina behov utan att spola, där toaletten är placerad i ett stort öppet rum tillsammans med byggmaterial eller toaletter där det saknas handfat.

Liknande problem har lyfts av fackförbundet Byggnads kvinnliga nätverk och busschaufförer har vittnat om hur de varit tvungna att byta mensskydd gömd bakom en buske. 

På andra arbetsplatser finns hygieniska och utrustade toaletter, kanske till och med tillgång till bindor och tamponger, men hög arbetsbelastning eller ensambemanning hindrar anställda från att faktiskt använda dem.

Att mens är en facklig fråga är fackförbunden överens om.

Busschaufförer har vittnat om hur de varit tvungna att byta mensskydd gömd bakom en buske.

Ser vi till problemen med toaletter är det tydligt att det handlar om övergripande arbetsmiljöfrågor som rör alla anställda.

En nyvässad penna och en hög med pennspån på ett skrivblock.

”Skitbra toaletter – en rättighet! Eller?”

Debatt

Att människor behöver kunna gå på toaletten under ett arbetspass är inte uppseendeväckande i sig, och att kunna tvätta händerna vid ett toabesök är centralt för allas vår hälsa (det har vi blivit smärtsamt medvetna om denna vår).

Men eftersom mens är en kroppsfunktion som till största del återfinns hos kvinnor riskerar ämnet att minimeras till en “kvinnofråga” som möter motstånd och förminskas. 

Behovet av tillgängliga mensskydd och rätt utrustade toalettutrymmen börjar redan i skolan och fortsätter in i arbetslivet. 

MENSEN och Drop The Act jobbar på flera olika sätt med att sprida kunskap om mens och medvetandegöra frågan om menssäkra toaletter på dessa platser.

Det handlar inte om att menstruerande kvinnor och transpersoner har större behov än andra.

Det handlar inte om att menstruerande kvinnor och transpersoner har större behov än andra.

Karolina Dahl och en bild på klottret

Karolina Dahl satte ned foten mot sexist-klottret

Nyheter

Vi menar att problemen snarare uppstår när vi inte tar hänsyn till att alla människor har olika kroppar och olika behov genom livet.

Att tillgodose menstruella behov är en viktig del av arbetet mot ett jämlikt och jämställt samhälle.

Idag, 28 april, är det den internationella arbetsmiljödagen och vi uppmanar arbetsgivare att angripa toalettfrågan utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Integrera menstruella behov som en dimension av ert arbetsmiljöarbete och bidra till ett MENSkligare arbetsliv.


Klara Rydström, projektledare, MENSEN – forum för menstruation
Rebecka Hallencreutz, verksamhetsutvecklare, MENSEN – forum för menstruation
Niklas Österberg, ordförande, Drop the Act