Vad har vi för toalettkultur på våra byggarbetsplatser egentligen? Toaletterna kan vara så skitiga och illaluktande att man vänder redan i dörren.

Skärmklipp

”En del skulle nog behöva gå en toakurs”

Nyheter

Om man nu ändå väljer att gå in, nöden har ingen lag, så saknas det ofta toalettpapper och pappershanddukar.

Papperskorgen är överfull och skräpet har svämmat över och ut på det skitiga golvet.

Klotter och könsord på väggarna är ofta mer en regel än undantag.

Det finns sällan någonstans att göra av ytterkläder, hjälm och handskar. Det skitiga golvet är inget alternativ. Vissa toaletter är så små att man får backa in och gå ut eller tvärtom beroende på behov.

Det är i grund och botten vi själva som skitar ner och klottrar på toaletterna och på det måste det bli en förändring.

Tvättstället, om det nu finns något, kan vara placerat utanför toaletten. Av hygeniska skäl kan det vara bättre för oss att ha den på insidan.

Det förekommer även Bajamajor på byggen. Ibland finns det ingen toalett alls. Då kan det verkligen bli problematiskt.

Vi måste nu gemensamt göra något åt problemet för så här ska vi inte behöva ha det!

Vi anser att toaletterna måste städas oftare. Ett städschema ska sättas upp på dörren så att alla kan se när det städades sist.

Minst en på bygget utses till toalettansvarig för att kolla upp att städningen sköts och att det städas extra om det skulle behövas.

Toalettansvariges namn ska stå på städschemat.

Toaletterna ska vara rymliga och det ska finnas tvättställ inne på toaletten. Toalettpapper, pappershanddukar och tvål är en självklarhet. Sanitetspåsar för bindor och tamponger likaså.

Fråga varandra: ’Hur gör du hemma?’

De ska vara utrustade med en stor papperskorg med lock, krokar för ytterkläderna, hylla för hjälm och handskar.

Toalett på arbetsplats

Upprop för skitbra toaletter

Debatt

Det ska finnas tillräckligt många toaletter inom rimligt avstånd, gärna placerade på olika ställen på bygget.

Sen var det en liten detalj till. Det är i grund och botten vi själva som skitar ner och klottrar på toaletterna och på det måste det bli en förändring. Hur?

Jo, genom att börja prata om problemet och påtala att det inte är okej att bete sig hur som helst inne på den gemensamma toaletten.

Få folk att bry sig och agera. Fråga varandra: ”Hur gör du hemma?”

Alla ska kunna använda byggtoaletterna utan problem.

En Skitbra toalett är en rättighet för ALLA!

ELQvinnorna
och
Jonas Wallin,
Förbundsordförande