Elektrikerna befann sig i elverkstaden på fabriken där de båda arbetade. Den ene utförde arbete i ett elskåp då den andre, som befann sig ett par meter därifrån, tutade med ett signalhorn i plast. Något som ledde till att elektrikern vid elskåpet gav den tutande elektrikern en spark i baken.

Den tutande elektrikern blev svullen där sparken träffat och var sedan sjukskriven i nästan två veckor. 

Sparken ledde till åtal för misshandel. 

Under förhandlingarna i rätten förklarade den sparkande elektrikern att han skrämts av sin kollega, och sagt till honom att sluta med det, då arbetet i elskåpet krävde koncentration och fokus.

Rätten menar dock att den sparkande elektrikern inte agerat i nödvärn, och måste ha förstått att sparken skulle åsamka smärta. Därför döms elektrikern för misshandel av normalgraden till villkorlig dom.

Då elektrikern till följd av den aktuella händelsen blev uppsagd från sitt arbete, utdöms inga böter. 

Domen meddelades av Lunds tingsrätt i mitten av december.