Det centrala representantskapet ställde sig bakom följande yttrande:

”All spelreklam ska omfattas av samma regelverk som finns för alkohol och tobak. CR har samma uppfattning som Karl Knuters anhöriga att alla spelmissbrukare ska få den hjälp de behöver och förtjänar. Det som hände Karl Knuters ska aldrig mer behöva drabba en människa igen. Låt inte hans död vara förgäves.

För att säkerställa att inte fler hamnar i samma situation som Knuters måste spelbolagens kontroll och övervakning förbättras.

Regelverken, villkoren och arbetssättet som många av dessa spelbolag använder sig av måste förändras omgående. För att säkerställa att inte fler hamnar i samma situation som Knuters måste spelbolagens kontroll och övervakning förbättras.

Det ska inte heller vara möjligt att som i Knuters fall kunna skuldbelägga sig till 33 stycken olika låneinstitut samtidigt. Det är CR:s uppfattning att detta skyndsamt måste begränsas och regleras.” 

Förbundsstyrelsen kommer även att se till att det kommer att finnas en motion till LO-kongressen i samma anda. 

(Här hittar du alla tidigare artiklar relaterade till lex Knuters)