”Arbetare måste samarbeta över gränserna. Vi måste sluta att se andra arbetare som våra motståndare”, skriver Elektrikerns redaktör Anna Norling.

Arbetsmarknaden är global. Vi arbetar över gränserna. Vi får kolleger som är uppvuxna i andra delar av världen. Det är i grunden något positivt.

Men, det riskerar även att rasism, högerpopulism och extremism får fäste i samhället. 

Det finns dock botemedel mot detta. Det självklara botemedlet är fungerande välfärdssystem. Ett annat mycket viktigt botemedel är solidaritet. Solidaritet med världens alla arbetare. 

I detta nummer av Elektrikern kan ni läsa ett reportage om samarbetet mellan det israeliska och det palestinska facket.

Hur de arbetar för att öka säkerheten och villkoren för de palestinska arbetarna som korsar gränsen för att hitta sin försörjning. 

LÄS ÄVEN: Palestinier går över gränsen för jobben

Det svenska Elektrikerförbundet arbetar för att säkerställa att löner och villkor för de utländska arbetare som kommer till Sverige för att arbeta under förbundets avtalsområden hamnar i nivå med svenska löner och villkor. 

Det handlar så klart om solidaritet med de arbetare som kommer hit, men även om självbevarelsedrift. Nu när allt fler arbeten läggs ut på upphandling är det viktigt att utländska företag inte kan dumpa priserna genom oskäliga löner och villkor. Annars riskerar även de svenska arbetarna sina jobb och villkor. Det är en ödesfråga för de svenska facken. 

Elektrikerförbundet har tecknat flertalet avtal med utländska företag, bland annat med det kroatiska företaget Dalekovod. I samband med det inleddes även ett samarbete med det kroatiska facket. 

Tidningen var med när representanter från de båda ländernas fack träffades och besökte Dalekovods projekt i Midskog utanför Östersund.

LÄS ÄVEN: Avtal med utländska företag – ett träget arbete för lika villkor

Samarbete och solidaritet stärker oss. Alla. Samarbetet mellan det svenska Elektrikerförbundet och det kroatiska facket har gett ringar på vattnet. Alla länder har sina migrantarbetare. Det finns alltid billigare arbetskraft någon annanstans. 

I Kroatien har ett kinesiskt företag etablerat sig i byggbranschen. Det kroatiska facket tog lärdomarna från det svenska fackets arbete för att få till ett kollektivavtal med Dalekovod och tecknade nyligen ett kollektivavtal med det kinesiska företaget. 

Med betydligt högre löner och villkor än det ursprungliga förslaget. ”Cooperation is the key”, säger Marina Subasa från det kroatiska facket när vi träffas i Östersund. 

Och det är så sant. Arbetare måste samarbeta över gränserna. Vi måste sluta att se andra arbetare som våra motståndare. Det är de system som innebär att arbetsgivare kan konkurrera med varandra genom att få arbetet utfört så billigt som möjligt vi måste göra motstånd mot.

Det gör vi bäst genom solidaritet och samarbete. 

LÄS ÄVEN: Företag missar att avsätta pengar till anställdas pension

I övrigt i detta nummer av Elektrikern uppmärksammar vi Elektrikerförbundets detektivarbete för att säkerställa att alla medlemmar har fått den tjänstepension de har rätt till. 

Efter bara några månaders arbete har ombudsman Michael Bentin hittat två miljoner kronor i pensions-avsättningar som arbetsgivarna missat men som medlemmarna nu har fått insatta på sina pensions-konton.

Detta och mycket mer i det sista numret av Elektrikern innan sommaruppehållet. Nästa nummer kommer i augusti. 

Trevlig sommar!