• Ombud från hela landet samlades på Runö kursgård utanför Stockholm. Foto: Anna Norling

 • Foto: Anna Norling

 • Foto: Anna Norling

 • Foto: Anna Norling

 • Foto: Anna Norling

 • Foto: Anna Norling

 • Foto: Anna Norling

 • Ombud från hela landet samlades på Runö kursgård utanför Stockholm. Foto: Anna Norling

 • Ombud från hela landet samlades på Runö kursgård utanför Stockholm. Foto: Anna Norling

 • Ombud från hela landet samlades på Runö kursgård utanför Stockholm. Foto: Anna Norling

 • Ombud från hela landet samlades på Runö kursgård utanför Stockholm. Foto: Anna Norling

 • Ombud från hela landet samlades på Runö kursgård utanför Stockholm. Foto: Anna Norling

 • Foto: Anna Norling

 • VK28 representerades på det centrala representantskapet Sandra Johansson, Alexander Björnström (vk-ledare), Sven Erik Sundström, Jimmy Öström, Jens Mårtensson, Elias Ferdinandsson och Kim Åström. Foto: Anna Norling

 • VK28 representerades på det centrala representantskapet Sandra Johansson, Alexander Björnström (vk-ledare), Sven Erik Sundström, Jimmy Öström, Jens Mårtensson, Elias Ferdinandsson och Kim Åström. Foto: Anna Norling

Den 4-5 juni höll Elektrikerförbundet sitt centrala representantskap på Runö kursgård i Åkersberga utanför Stockholm. Samlade var ombud från hela landet.

Som brukligt behandlades de motioner som inkommit till förbundet. De allra flesta handlade om medlemsavgiften, som motionärerna vill sänka.

Då det pågår ett stort utredningsarbete om medlemsavgiften i förbundet lades motionerna så länge till handlingarna.

LÄS ÄVEN: Förbundsmötets beslut: Medlemsavgifterna ska utredas

Från VK28 deltog Sandra Johansson, Alexander Björnström (vk-ledare), Sven Erik Sundström, Jimmy Öström, Jens Mårtensson, Elias Ferdinandsson och Kim Åström.

De stödde särskilt den motion som föreslog att förbundets lokala valberedningar ska väljas av medlemmarna, och inte utses av verksamhetskretsarna.

– Vi har redan tidigare haft den ordningen. Att medlemmarna väljer valberedning, men det har sett olika ut runt om i landet. När verksamhetskretsarna själva kan välja valberedning innebär det att det går att hålla varandra om ryggen. Det är en demokratifråga, och vi tycker att det ska vara lika i hela landet, förklarar Alexander Björnström, vk-ledare för vk28.

LÄS ÄVEN: DEBATT: ”Sänkt medlemsavgift – till vilket pris?”

Ombuden fick också en utbildning i att bemöta främlingsfientlighet och rasism.

Den före detta polisen Michael Lundh berättade om sitt liv som piketpolis (och rasist) och hur han förändrades när han bytte tjänst till kvarterspolis, och sedan blev aktiv i den antirasistiska stiftelsen Expo.

Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se

Mer från CR: VK1:s ersättningsförslag fick nobben