SONY DSC

  • Längst fram från vänster:Amanda Jonsson, Erika Löfgren, Celina Wikström, Malin Thavelin, Susanne Andersson och Sofia Karlsson. Bakre från vänster: Julia Karlsson, Emilia Hedström, Karin Wallin, Sandra Hinders, Emma Brunström, Tina Jacobs, Ronja Nilsson.

  • Ronja Nilsson, går första året på ellinjen i Mora och fick nu möjligheten att träffa tjejer som jobbar som elektriker.

  • ”Det här har vi väntat på”, sa Susanne Andersson.
  • Ulrika Wiklund från Lo Gävle-Dala berättade om olika typer av härskattekniker man kan möte ute i arbetslivet.

– Man brukar tala om sju olika typer av härskartekniker, sade Ulrika Wiklund, från LO Gävle-Dala, när hon mötte 13 kvinnliga elektriker i Borlänge. En genomgång som tjejerna har frågat efter.

Det finns 28 kvinnliga elektriker i VK 21, som omfattar Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Hälften av dem brukar träffas ett par gånger om året.

De träffas för att lära känna varandra, för att bygga nätverk, för att lära sig mera om fackliga frågor, studier, elsäkerhet och annat som känns viktigt för dem för att fungera i jobbet.

Den här gången när tjejerna var samlade i Borlänge stod en genomgång av härskartekniker på dagordningen.

Ulrika Wiklund från LO-distriktet berättade om olika typer av härskartekniker. Något man kan möta i alla sammanhang. På jobbet, i en relation – ja, även i facket.

Hon beskrev osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbel bestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering och våld eller hot om våld.

Tjejerna kunde se en massa exempel från sitt arbete och flera kunde konstatera att det inte bara är tjejer som drabbas, utan en hel del killar också. Ja till och med att det bara var killarna som drabbades.

– Den här genomgången har vi efterfrågat. Det är bra, säger Susanne Andersson, elektriker från Orsa under lunchuppehållet.

Det kom upp många berättelser om hur man försökt hantera situationen ute på arbetsplatsen.

– Hur gör man med arbetsledare som alltid är arga? frågade någon.

– Hur hanterar man olika situationer? Vad gör man om man är osynliggjord?, frågades det i församlingen.

Ulrika Wiklund menade att man ska försöka göra det motsatta och gav exempel hur man medvetet kan: synliggöra, respektera, informera, dubbelbelöna, bekräfta sig själv och andra, subjektifiera och visa på respekt och ickevåld.

– Hamna aldrig på samma låga nivå. Älska ihjäl din fiende. Visa på ett bra mönster. Säg positiva saker. Är det en psykopat eller narcisisst, så vinner du aldrig över dem, sa Ulrika.

Hon menade också att man aldrig ska agera själv när det blir problem .

– Man ska alltid ta saker i grupp och om man blir illa behandlad ska man gå till företagshälsovården. Skriv arbetsskadeanmälan när du mår dåligt, sa Ulrika.

En av deltagarna på träffen var Ronja Nilsson från Orsa. Hon är 16 år och går första året på ellinjen i Mora. Hon tyckte det var bra att få vara med på tjejträffen.

– Det är skönt att se hur många tjejer det finns i jobbet, och det var intressant.

Hon trivs också på sin skola.

– Det var inget annat som intresserade mig när jag skulle välja till gymnasiet. Jag vill jobba praktiskt och tycker om problemlösning.

Till hösten flyttar hon till Skåne och då blir det ellinjen på Rönnowska skolan i Helsingborg.


Fakta: Härskartekniker

Härskartekniker är ett sätt för en grupp eller person att behålla sin maktposition gentemot andra människor.

Den norska politikern Berit Ås utvecklade tankesättet om olika härskartekniker. De finns några olika sätt att formulera dem. En del talar om fem, andra om sju eller nio olika sätt.

Ämnet har uppmärksammats mest på hur kvinnor behandlas, men är överförbart även på hur män behandlas.

Sju härskartekniker är:

• Osynliggörande.

• Förlöjligande.

• Undanhållande av information.

• Dubbel bestraffning.

• Påförande av skuld och skam.

• Objektifiering

• Våld och hot om våld.


Per Eklund
elektrikern@lomediehus.se

LÄS ÄVEN: 

Från högvakt till roddtävling – Karins sommar är välfylld

Härskartekniker och diskriminering i fokus

Diskriminering ska förebyggas med ny arbetsgivarguide