• Bild: Pixabay (Fotot har inget samband med texten)

  • Med en liten chip inbyggd i maskinen eller en sådan här puck kan Milwaukees maskiner lätt spåras och även fjärrstyras. Flera tillverkare utvecklar nu system med uppkopplingsbara maskiner. Foto: Jan-Erik Johansson

  • David Fernhed, ombudsman region Mitt. Foto: Anna Ledin Wirén

NY TEKNIK

Alltfler batterimaskiner och större handverktyg förses med stöldskydd och spårningsutrustning. Men precis som med GPS-puckar i servicebilen är det inte självklart att behöva gå med på det.

– Då kan någon se var arbetstagaren befinner sig och det är en form av övervakning om man drar det till sin spets. Då ska det förhandlas först.

Det säger David Fernhed, ombudsman region Mitt, som dock inte känner till att blivit någon förhandling kring just detta ännu.

Det är ganska nytt med spårningssystem i verktyg och maskiner, men som Elektrikern skrivit om tidigare så satsar flera av de stora verktygsjättarna på system för spårning av sina verktyg; Med hjälp av appar i telefonen styrs och övervakas batterier och olika inställningar i maskinerna i dag.

LÄS ÄVEN: Fråga experterna: Är det okej med GPS-puckar?

Men apparna kan allt oftare också spåra en del maskiner som kommit på avigvägar, och en stulen maskin kan exempelvis stängas av och göras obrukbar på distans (till exempel som med Milwaukees system One-Key).

– Jag har inte hört talas om det här så mycket, men läser du installationsavtalet så ska alla elektroniska övervakningssystem förhandlas innan de införs. Det här låter som att det är precis som med GPS i bilarna, och avtalsmässigt ska det här föregås av en förhandling, säger David Fernhed och hänvisar till Installationsavtalet kapitel 12, paragraf 11 ”Elektroniska övervakningssystem”.

Här står att ”Vid införande av nya elektroniska övervakningssystem t.ex. GPS eller liknande, eller vid väsentlig förändring av syftet med användning av sådant system har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet enligt MBL § 11 och 14”.

LÄS ÄVEN: Övervakning: Här scannar chefen personalens hjärnor

I en sådan förhandling går man bland annat genom syftet med det hela, vem eller vilka som ska tillgång till systemet och hur resultatet ska användas.

– Arbetstagarens integritet ska prioriteras när man förhandlar kring detta. Jag kan förstå att det här kan vara värdefullt för företaget med tanke på att det är mycket stölder på arbetsplatser. Men det ska föregås av en förhandling, säger David Fernhed.

Jan-Erik Johansson
elektrikern@lomediehus.se