• Foto: Pixabay (Bilden har inget samband med texten)

”Tänk vad en sketen elektriker kan åstadkomma om hen bara är jävligt envis.”

Jonas Wallin, ordförande för svenska Elektrikerförbundet, skriver på sin Facebooksida att han kämpat hela sitt fackliga liv för skapa ett världsfack för elektriker, vilket nu håller på att bli verklighet.

Just nu håller det globala byggfacket BWI:s asiatiska del sin kongress i indiska huvudstaden Dehli. En av frågorna som avhandlas är vilken roll elektrikerna ska ha.

I det globala byggfacket finns 334 fackliga organisationer som organiserar cirka tolv miljoner medlemmar i 130 länder.

– Det är lätt att elektrikernas frågor kommer bort i ett så stort fack som handlar väldigt mycket om byggfrågor och väldigt lite om ”elektriska frågor”, säger Jonas Wallin till Arbetet.

LÄS ÄVEN: Skyddsombudsstopp på bygge i Stockholm

Vid sidan av globala byggfacket har därför 35 fackförbund från olika länder träffats i ett nätverk som heter Electrician global power trade union. De har träffats en gång om året för att diskutera fackliga frågor som rör elektriker. Nätverket har dock varit löst sammansatt och alla förbund har inte varit med i BWI.

Under kongressen i Indien har BWI bestämt sig för att starta upp en kommitté för elektrikerförbund från hela världen.

– Men vi börjar här i Sydostasien och Stillahavsregionen, säger Jonas Wallin.

Till en början ingår cirka 15 elektrikerförbund – från bland annat Indien, Indonesien, Nepal – i kommittén som kan sägas vara ett fackförbund i facket som ska slåss för elektrikernas frågor tas upp av det stora globala byggfacket BWI.

LÄS ÄVEN: Jonas Eriksson: ”Fackföreningsrörelsen – folkrörelse eller försäkringsbolag?”

Tanken är att fackförbunden i andra världsdelar ska tillkomma i ett senare skede.

Det är än så länge oklart i vilken form det tidigare nätverket med elektrikerförbund – Electrician global power trade union – kommer att fortsätta.

Strax innan kongressen i Indien skrev Jonas Wallin på sin Facebooksida: ”Nu åker jag till Indien för att starta upp BWIs kommitté för elektriker. Ett världsfack för bara elektriker under BWIs organisation…Det har jag jobbat för i många år.”


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Tidningen Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.


Erik Larsson