• Foto: Tomas Nyberg

Hamnkonflikten är över. Det innebar att flera LO-fack inledningsvis uttryckte skepsis angående lagförslaget att förändra strejkrätten. Men efter ett styrelsemöte beslutade LO-facken gemensamt att fortfarande ställa sig bakom förslaget.

– Själva grunden som jag ser det är att det är parterna på arbetsmarknaden som har förhandlat fram förslaget och är överens om spelreglerna. Det är det starkaste kittet som vi kan ha, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Urban Pettersson.

I den debattartikel som LO-styrelsen publicerade i Arbetet i början av veckan skriver man att alla förbund nu är eniga om att läget är oförändrat när det gäller synen på regeringens lagförslag.

– Det är viktigt. Detta att samtliga förbund ställer sig bakom skrivelsen. Jag uppfattar att de tre förbunden som tidigare uttryckt att de inte tycker att förslaget bör genomföras nu har svängt tillbaka till den ursprungsplanen som var. Men det får ju de stå för. Jag kan inte lägga ord i deras mun.

LÄS ÄVEN: LO-styrelsen står fortfarande bakom lagförslag om strejkrätten

– Vi gjorde en uppgörelse utifrån de diskussioner som var, och vi var tydliga i att det inte bara var på grund av hamnkonflikten. Och nu, när det lösts för hamnarna, att bara svänga och säga att det inte behövs, det blir väldigt märkligt. Som jag ser det så handlar förslaget om att likställa reglerna för samtliga fack på svensk arbetsmarknad.

Hur menar du likställer?

– Att även icke etablerade fack får samma konfliktregler som vi har, utifrån praxis och huvudavtal.

LÄS ÄVEN: Elektrikermedlemmar kritiska mot strejkrättsförslag

Menar du att det med förslaget blir mer rättvist?

– Ja, ungefär så. Och så tror jag det är väldigt viktigt att komma ihåg att konflikträtten alltid har varit reglerad på svensk arbetsmarknad. Det finns ett grundläggande intresse för fackföreningsrörelsen att ha det på det här sättet. För att det vi vill sälja det är inget annat än arbetsfred. Och då måste den vara värt något för arbetsgivaren. Desto mer den är värd för arbetsgivaren, desto mer är de beredd att betala för den.

På vilket sätt blir arbetsfreden mer värd med förslaget?

– Med det här förslaget syftar konflikträtten till att få fram kollektivavtal, vilket innebär att arbetsfredens värde blir högre, eftersom arbetsfred gäller under kollektivavtalets giltighet.

Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se