• Foto: Tomas Nyberg

LEDARE

”Överenskommelsen innehåller mycket nyliberal politik som inte står i proportion till Centerpartiets och Liberalernas valresultat. Men alternativet är värre”, skriver förbundsordförande Jonas Wallin.

Nu har Sverige en regering på plats. En socialdemokratisk regering med Stefan Löfvén som statsminister. Det finns naturligtvis en hel del att vara kritisk mot, men jag har sagt hela tiden att alternativet hade varit mycket värre.

Man kan inte bara vara förbannad utan vi måste också kunna ta ansvar.

LÄS ÄVEN: Stefan Löfven statsminister igen – 131 dagar efter valet

Vilka alternativ fanns då? En blåbrun regering som i fyra år hade förändrat det här landet i grunden. En regering bestående av den ekonomiska högern, den religiösa högern och den främlingsfientliga högern.

Den skulle utgöra Sveriges mest högerinriktade regering någonsin.

Nyval då? Ja, det hade inneburit en risk att den där blåbruna konstellationen vuxit sig ännu starkare. Miljöpartiet hade sannolikt åkt ur och kanske även Liberalerna. Det var ett väldigt riskfyllt alternativ.

Egentligen var det heller aldrig ett alternativ, då alla partier var överens om att inte genomföra det.

Vad har vi då gjort med överenskommelsen strategiskt? Vi har slagit sönder Alliansen. Den är körd på riksnivå för lång tid framöver. Det är oerhört viktigt för de kommande valen 2022 och 2026.

Vi har förhindrat att ett rasistiskt parti får inflytande över allas vårt Sverige. Det är fortfarande Socialdemokraterna som har den slutliga makten att lägga förslag till riksdagen. Det är en enorm maktposition.

Vi har några att tala med och föra fram våra krav mot. I samband med att denna tidning kommer ut har jag bjudit in arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att diskutera dödsfallen på våra områden. Hon har tackat ja. Hade vi haft en blåbrun regering hade det inte ens varit lönt att fråga.

LÄS ÄVEN: Claes Thim: ”Vi arbetare är de största förlorarna med denna budget”

Men med detta sagt så är den överenskommelse som gjorts mellan S, MP, C och L, i syfte att göra det möjligt för Socialdemokraternas Stefan Löfven att bilda regering inte bra på många områden.

Den slår hårt mot våra medlemmar och kan få betydande konsekvenser på sikt. Vi ser det som en tydlig effekt av valresultatet, det finns en kraftig högermajoritet i riksdagen.

Uppgörelsen innehåller flera förslag som går rakt emot det vi drivit som viktiga krav i den fackliga valrörelsen. Det handlar om arbetsrätt, a-kassan, välfärd, rättvisa och jämlikhet. Områden där tyvärr nyliberala krafter nu får ännu större styrkraft. Det ger konsekvenser som innebär att klyftorna kommer att växa.

Välfärden urholkas när vinsterna hamnar i skatteparadis och i privata direktörers fickor. Pressen på sjuka och arbetslösa fortsätter att öka. Detta är ingen politik som vi kan försvara.

Det är anmärkningsvärt att överenskommelsen skulle innebära skrotade krav på kollektivtal vid etablerings- och nystartsjobb. Samtidigt öppnas för förändringar i arbetsrätten. Detta är en attack riktad mot den svenska modellen och fackföreningar.

För att möta dessa försämringar har vi redan påbörjat arbetet internt och tillsammans med andra förbund. Vi kommer att agera kraftfullt mot alla försämringar och vi kommer att ha bättre alternativ till lösningar.

LÄS ÄVEN: Facktoppar räds inte ny mandatperiod: ”S har inte sålt ut sin själ”

I överenskommelsen finns dock reformer som investeringar i infrastruktur som ger sysselsättning och tillväxt och det är naturligtvis av stort värde att Socialdemokraterna behåller regeringsmakten och inflytande över alla de tiotusentals beslut en regering har att fatta under en mandatperiod.

Vi har full respekt för det komplicerade parlamentariska läget och att förhandlingar handlar om kompromisser. Men överenskommelsen innehåller mycket nyliberal politik som inte står i proportion till Centerpartiets och Liberalernas valresultat.

Men alternativet är värre. En högerkonservativ regering med stöd av ett främlingsfientligt parti skulle få ännu långt värre negativa effekter för såväl våra medlemmar som för samhället i stort. Konsekvenser som skulle vara svåra att reparera.

Men mitt löfte är: Kommer det skarpa förslag som slår mot våra medlemmar då kommer vi att bekämpa dem med all kraft!

Jonas Wallin,
ordförande Svenska Elektrikerförbundet