• Bild: Pixabay

Stormen Alfrida visade att det svenska elnätet är sårbart. Trots detta planerar stora elnätsbolag att minska investeringarna i elnätet, skriver Svenska Dagbladet.

Tiotusentals hushåll lämnades strömlösa när stormen Alfrida drog in över Sverige i början av månaden.

Många är överens om att elnätet, som på vissa håll är så gammalt som 40 år, både behöver behöver byggas ut och rustas upp för att säkras mot väder och vind.

LÄS ÄVEN: Efter stormen: Elnätsbolag kan komma att granskas

Trots detta planerar flera stora elnätsbolag att sänka investeringarna de närmaste åren. Exempelvis ligger Ellevios planerade basinvestering för 2020-2023 på 4,3 miljarder kronor. Detta är 40 procent mindre än de ursprungliga planerna jämfört med perioden 2016–2019, skriver Svenska Dagbladet. Även Eon och statliga Vattenfall ska se över sina investeringsplaner.

Anledningen är ett beslut från regeringen och Energimarknadsinspektionen om att sänka intäktsramarna för de elnätsbolag som agerar på en monopolmarknad.

– Det är något vi tvingas göra. Regeringen har halverat incitamenten för investeringar genom att halvera avkastningen, säger Ellevios vd Johan Lindehag till SvD.

LÄS ÄVEN: Efter strömavbrotten – Energimarknadsinspektionen granskar Geab

Det politiska beslutet har tagits mot bakgrund av att elnätsbolagen gjort kraftiga prishöjningar under de senaste tio åren – prishöjningar som genomförts medan många av bolagen samtidigt gjort miljardvinster.

Energimarknadsinspektionens chefsekonom Therése Hindman Persson håller därför inte med om Ellevios resonemang.

– Det finns inget i regleringsändringen som motiverar en sådan förändring av deras planer. Den största förändringen är kopplad till den avkastning de får på sin kapitalbas, säger hon och fortsätter:

– Nätbolagen bestämmer själva över investeringar och elnätsavgifter. De måste också uppfylla ett antal kvalitetskrav och tillhandahålla tjänsterna med en viss bestämd kvalitet. Det är ett ansvar de måste ta.

Chris Smedbakken
chris.smedbakken@lomediehus.se