• Bild: LKAB/Pixabay (Gallret på bilden har inget samband med texten)

Sveriges radio Kaliber har granskat olyckan i LKAB:S pelletsverk i Svappavaara i somras som ledde till att den 21-åriga elektrikern Julia Markström avled. Av granskningen framgår att det under flera år hade varnats om att golv och räcken höll på att rosta sönder inne i LKAB:s lokaler.

Det handlar bland annat om risk- och tillbudsrapporter, anställda har gång på gång slagit larm. 50 stycken rapporter gällde pelletsverket i Svappavaara.

Så sent som hösten 2017 genomförde Sweco en rostbesiktning av pelletsverket. I denna rekommenderas LKAB till omedelbara åtgärder på grund av rostangrepp i samma anläggning där Julia Markström i somras föll genom en sönderrostad gallerdurk.

LÄS ÄVEN: Gallerdurken smulades sönder i kollegans händer

LKAB hade även fått allvarlig kritik från Arbetsmiljöverket för sitt arbetsmiljöarbete. Bland annat i samband med en annan allvarlig fallolycka, som även den handlade om rostiga gallergolv.

Den 24 januari 2011 skadade sig en 20-årig man allvarligt när han föll sju meter då han skulle undersöka ett rostskadat golv i en gångbrygga i LKAB:s anläggning i Kiruna. 20-åringen var anställd för ett serviceuppdrag och gjorde sin första arbetsdag när olyckan inträffade.

20-åringen och en kollega skulle undersöka ett rostskadat golv i en gångbrygga som spärrats av för renovering, det var i samband med det som 20-åringen föll.

LÄS ÄVEN: Olyckan i Svappavaara: Julia blev bara 21 år

I sin utredning av olyckan skriver Arbetsmiljöverket att om LKAB undersökt gångbryggans gallergolv tillräckligt ofta så hade LKAB sannolikt uppmärksammat rostangreppen innan de blev så allvarliga att ”gångbryggan förlorade sin bärighet”. Gångbryggan hade försvagats så mycket att det var en livsfara att befinna sig på den.

Rätten friade dock LKAB från ansvar för olyckan. Rätten menade att 20-åringen och hans kollegas uppdrag var just att renovera rostiga golv och att de kom från en firma med erfarenhet av just sådant arbete.

Rätten ansåg att det hade varit en annan sak om en anställd av LKAB råkat ut för olyckan i sitt dagliga arbete, men i den friande domen konstaterar rätten att bristerna var allvarliga och att LKAB brustit i sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.