• Bild: Pixabay

DEBATT

”Det sorgliga är att denna inkompetens och en tandlös tillsynsmyndighet gör att elnätskunderna, som inte kan freda sig, får bära hela notan för felaktiga reinvesteringar”, skriver debattören.

Jag har varit anställd hos och arbetat inom olika energibolag i över 20 år. Därvid hade jag många kontakter med andra energibolag.

Med något enstaka undantag har jag funnit att chefer och medarbetare i energibolag har bedrövligt låg relevant kompetens när det gäller teknik, upphandlingar, tariffer, juridik, arbetsmiljö och kvalitet.

LÄS ÄVEN: DEBATT: ”Höj elektrikerns yrkesstatus och satsa på kompetensutveckling”

Ett tecken på att ovanstående stämmer visar sig när företrädare för Vattenfall, Ellevio och E.ON pratar sig varma om smarta och dynamiska elnät samtidigt som samma bolag sedan länge reinvesterar i teknologi, för främst mellanspänningsnäten, som var den bästa runt 1970.

Sådan utrustning har en livslängd om ca 40 år och är inte kompatibel med smarta och dynamiska nät. Sedan ett flertal år finns prisvärd kompatibel utrustning. Ena handen vet inte vad den andra gör.

Det sorgliga är att denna inkompetens och en tandlös tillsynsmyndighet gör att elnätskunderna, som inte kan freda sig, får bära hela notan för felaktiga reinvesteringar.

Elnätskund