• För många yrkeshantverkare slarvar med fortfarande hälsa, säkerhet och miljö på arbetsplatsen. Det visar ännu än undersökning, och vinkelslipen är den maskin som flest skadar sig på, menar Jan Samuelsson, verktygsspecialist på Bosch. Men nu finns den som så många andra maskiner med kastskydd som tvärstoppar maskinen vid ”hugg” och annan skyddande teknik. Foto: Jan-Erik Johansson

  • För många yrkeshantverkare slarvar med fortfarande hälsa, säkerhet och miljö på arbetsplatsen. Det visar ännu än undersökning, och vinkelslipen är den maskin som flest skadar sig på, menar Jan Samuelsson, verktygsspecialist på Bosch. Men nu finns den som så många andra maskiner med kastskydd som tvärstoppar maskinen vid ”hugg” och annan skyddande teknik. Foto: Jan-Erik Johansson

  • Arbetsmiljöverket har gjort en mall där du kan se hur mycket vibrationer du utsätts för. Kolla vibrations/ accelerationsvärdet på din maskin och sätt in det i vänsterspalten, i nederkant har du tiden och du ska ha max 100 poäng på en dag. Exempel: En skruvmaskin ligger på cirka 2,5 och kan alltså köras 8 timmar innan du når 100 poängsgränsen. En skruvmaskin med slag har runt 15 i accelerationsvärde och bör alltså inte köras mer än en kvart enligt tabellen. Jobbar du med flera olika maskiner får du lägga ihop värdena. Kolla mer på www.av.se Foto: Pressbild

NY TEKNIK

Var fjärde hantverkare i Sverige tycker att hälso- och säkerhetsåtgärder mest leder till störande avbrott. Var femte struntar helt i kraven.

– Det borde sitta i ryggraden att skydda sig och måste vara lika enkelt och självklart som att ta på sig bilbältet.

Det säger Jan Samuelsson, verktygsspecialist på jätten Bosch som låtit göra undersökningen; Runt 1000 personer i åtta olika europeiska länder har tillfrågats om sina vanor inom det som numera i branschen benämns HMS, Hälsa-Miljö-Säkerhet.

Det är en ganska liten undersökning, men likt många andra så visar resultatet att allt för lite tid och engagemang läggs på säkerhet och att skydda sig på både lång- och kort sikt. Det handlar mycket om buller, damm och vibrationer och svenska hantverkare ligger inte, som vi kanske själva tror, i framkant.

Tvärtom lägger vi mindre daglig tid än flertalet andra europeiska kollegor på säkerhet och skydd enligt den här undersökningen.

LÄS ÄVEN: Leif är för sjuk för att vara arbetslös – men för frisk för att vara sjuk

Bosch använder förstås siffrorna för att ”puffa” för sina maskiner och handverktyg, och de stora tillverkarna bör ju ha ett ansvar att leverera den bra teknik som ju faktiskt finns i dag.

– Ja, det kan man tycka och det gör vi. Samtidigt är det en svår balansgång, säger Jan Samuelsson.

Han menar att mycket teknik finns för att skydda mot buller, damm och vibrationer, men svårigheten är att göra den lätthanterlig så att produktiviteten inte hindras.

– Enkelt uttryckt får det inte vara för krångligt, då används det inte, det ser vi.

Men mycket handlar om information om både riskerna och vilka hjälpmedel som finns, menar Jan Samuelsson.

– Hur mycket vi än gör så känns det viktigaste att nå ut till de som använder verktygen, att budskapet går ut. Att det finns bra grejor, säger Jan Samuelsson och visar ett axplock av Boschs senaste innovationer.

LÄS ÄVEN: Anton Levein: ”Vi blev inte något klokare denna månaden heller”

Vibrationsskador har uppmärksammats mycket, inte minst i Elektrikern och Bosch har producerat flera nyare modeller av olika maskiner med allt lägre vibrationstal. Enklast att skydda sig är förstås med inbyggda hjälpmedel.

Alla maskiner har en PSI, Personlig Säkerhets Instruktion, där du exempelvis kan se just vibrationstalet och jämföra med Arbetsmiljöverkets tabell för hur länge du får/ bör arbeta med respektive maskin.

Ett enkelt exempel på bristen på information bland användarna är att allt fler använder de kortare och snabbare skruvdragarna med slag. En ”vanlig” skruvdragare från Bosch har vibrationstal 2,5 vilket innebär ok att jobba med i 8 timmar.

Slagvarianten har 15 och enligt AMV:s tabell bara ok att jobba med en kvart om dagen. Hur många hade koll på detta?

LÄS ÄVEN: Vibrationsskador är nu den vanligaste arbetssjukdomen

Bosch har också satsat mycket på kastskydd som stoppar maskinen vid ”hugg” och det finns att tillgå hos både tigersågar, skruvdragare och vinkelslipar.

Nästan alla maskiner kan i dag kopplas till dammutsug och när det gäller borrhammare med påbyggd dammsugare har de försetts med eftergång för att slipp dammet när borret dras ut efteråt.

Merparten av maskinerna kan numera också förses med ett chip och kopplas upp på nätet för diverse inställningar och statistik.

Jan-Erik Johansson