• Per Söderlund, tidigare regionalt skyddsombud region Mitt, numera Bas-u/HMS-ledare vid Hent. Foto: Anna Norling

  • Nille Thorsell, tidigare regionalt skyddsombud region Mitt, numera Bas-u/HMS-ledare vid Hent. Foto: Per Eklund

  • Thomas Åberg, tidigare ombudsman och regionalt skyddsombud vid region Väst, numera HR-specialist vid Serneke. Foto: Tomas Nyberg

På kort tid har tre av Elektrikerförbundets regionala skyddsombud rekryterats för att arbeta med arbetsmiljö på företag inom byggbranschen. Nille Thorsell och Per Söderlund, tidigare region Mitt, har rekryterats till Hent, och Thomas Åberg, tidigare region Väst, till Serneke.

– Det krävs personer som har kunskapen och viljan. För det måste vara någon som tycker att arbetsmiljön är det viktigaste, förklarar Anders Danielsson, teamledare på Hent.

Hent är från början ett norskt byggföretag som nu tagit stora steg in i Sverige. Bland annat med projekt i Danderyd, Lund och Skellefteå. Det är ett företag som säger sig värna arbetsmiljöfrågorna. De HMS-ledare (hälsa miljö säkerhet) som arbetar för Hent arbetar uteslutande med arbetsmiljöfrågor. Det normala i många andra företag är att platschef och Bas-u/HMS-ledare är samma person i ett projekt.

LÄS ÄVEN: Anna Norling: “Vi måste täta glappet mellan stolarna”

Anders Danielsson, teamledare, förklarar varför just skyddsombud är intressanta i rekryteringen:

– Vi har tagit med en del av den norska kulturen på så sätt att vi har en fristående HMS-ledare som inte är platschefen, och i och med att vi har stort fokus på arbetsmiljö så är det ju vettigt att vända sig mot skyddsombud för den rollen.

Många av Hents HMS-ledare är gamla skyddsombud, främst från byggfacken.

– Sådana som har den mentaliteten att sätta arbetsmiljön främst, förklarar Anders Danielsson.

Är ni ute efter att rekrytera fler skyddsombud?

– Ja, det kommer vi att vara, men kanske inte fler från elsidan. Jag ser framför mig att vi kommer att ha fler HMS-ansvariga från olika håll, som har varit skyddsombud från bygg och andra branscher, så att man får en samlad kompetens från olika branscher.

LÄS ÄVEN: Leif är för sjuk för att vara arbetslös – men för frisk för att vara sjuk

Nille Thorsell, som fram till årsskiftet var regionalt skyddsombud i region Mitt, började arbeta för Hent i januari i år. I dag är han Bas-u/HMS-ledare i projektet som gäller den nya stadsbussdepån i Uppsala.

Han säger att han nu, när han befinner sig på den andra sidan, på ett sätt har fått större förståelse för att företagen kan ha svårt att få alla anställda att följa arbetsmiljöreglerna.

– Det finns många gör-det-självare ute på byggena. Många som löser problemen själva, och det blir inte alltid bra. Men, arbetsgivarna har möjlighet att ha koll, om de har resurser att ha någon som arbetar med arbetsmiljön på heltid. Mycket handlar om att få folk att stanna upp och tänka till innan de går iväg och jobbar.

LÄS ÄVEN: Anton Levein: ”Vi blev inte något klokare denna månaden heller”

Per Söderlund, även han tidigare regionalt skyddsombud i region Mitt, började några månader efter Nille på Hent. Också han som Bas-u/HMS-ledare.

– Jag tycker det är modigt och spännande att Hent söker sig till oss som många andra byggare anser vara fiender, det visar på en öppenhet och en stor säkerhet i arbetsmiljöarbetet. Dessutom är det på ett personligt plan roligt att de kunskaper vi skyddsombud har kan efterfrågas från andra och att man kan gå vidare till andra arbetsuppgifter trots att man saknar en formell högre utbildning, kommenterar han sitt byte från Elektrikerförbundet till Hent.

Thomas Åberg, tidigare ombudsman och regionalt skyddsombud i region Väst, började på Serneke 1 juni i år. Han är numer en av tre HR-specialister på Serneke.

LÄS ÄVEN: Christer skadade finger och fot – blev utan ersättning

Tror du att din bakgrund i facket har gett någon fördel i ditt nya yrke?

– Det är jag helt övertygad om. Jag har ju ingen formell utbildning att jobba med HR-frågor, det är min arbetslivserfarenhet som gör att jag kan arbeta med detta i dag.

– Min personliga åsikt är att jag tror att Serneke ser en styrka i att ha en medarbetare från den fackliga sidan, för att få in en ny dimension i HR- och arbetsmiljöarbetet som man kanske inte annars har.

Har du fått en större förståelse för när arbetsgivare inte sköter sina arbetsmiljöåtaganden?

– Jag har exakt samma syn. Det som var fel för ett halvår sedan i arbetsmiljöhänseende är lika mycket fel i dag. Jag kommer att förhålla mig till lag och avtal på samma sätt som tidigare, och jag tror att det är det inspelet företaget önskar av mig.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se