Konflikten gäller regeringens planer på att försämra anställningstryggheten i småföretag. Den finska regeringen har sammanställt ett förslag som går ut på att små företag lättare ska kunna säga upp personal.

Man motiverar detta med att det ska uppmuntra till att anställa nya medarbetare. Det ursprungliga förslaget gällde företag med färre än 20 anställda. I oktober meddelade regeringen att gränsen sänks till 10 anställda i förslaget.

”Det ändrar inte på det faktum att hela lagförslaget är orättvist och ogrundat, och därför borde dras bort helt och hållet.” skriver Finlands Fackförbunds Centralorganisation på sin webb.

Ungefär 300 000 finländare jobbar på företag med under 10 anställda.

Under dygnet den 3 oktober var strejken störst inom industrin. De andra förbunden som deltog i strejken var Elektrikerförbundet, Fackförbundet Pro, Livsmedelsarbetareförbundet SEL och Servicefacket Pam.

De två senare har i samband med strejken även infört ett övertidsförbud som gällde fram till 23 oktober.

Nu har fler förbund beslutat om åtgärder, i skrivande stund vet vi att:

  • Elektrikerförbundet har utlyst en tre dagar lång strejk i den mekaniska skogsindustrin och specialbranscherna. 25 oktober till 27 oktober.
  • Industrifacket har beslutat om tre dagar långa strejker under veckorna 43–45. Dessutom gäller övertidsförbud 17 september till 26 oktober.
  • Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har utlyst en två dagar lång politisk strejk 22 oktober till 23 oktober. Strejken omfattar mer än 10 000 medlemmar inom rengörings-, fastighetsservice- och kosthållsbranschen samt idrotts-, motions- och kulturtjänster. Dessutom gäller övertids- och skiftbytesförbud tills vidare.
  • Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT har utlyst övertids- och skiftbytesförbud i en stor del av sina avtalsbranscher.
  • Finlands post- och logistikunion PAU genomförde ett övertidsförbud 24 september till 7 oktober och har varslat om nya åtgärder som preciseras senare.
  • Finlands livsmedelsarbetareförbund SEL har meddelat att man planerar nya, mer omfattande strejker.