• Christer Norrbom arbetar som installationselektriker på Östrands i Timrå. Han fick så kallad triggerfinger och opererades efter en lång väntan för det. Han hann vara tillbaka på jobbet i tre dagar innan han ramlade och slog sig så illa att han åter sjukskrevs. Foto: Anna Norling

  • Christer Norrbom arbetar som installationselektriker på Östrands i Timrå. Han fick så kallad triggerfinger och opererades efter en lång väntan för det. Han hann vara tillbaka på jobbet i tre dagar innan han ramlade och slog sig så illa att han åter sjukskrevs. Foto: Anna Norling

  • Triggerfinger. Foto: Anna Norling

  • Christer Norrbom arbetar som installationselektriker på Östrands i Timrå. Foto: Anna Norling

  • Christer Norrbom. Foto: Anna Norling

  • Christer Norrbom. Foto: Anna Norling

  • Christer Norrbom. Foto: Anna Norling

Först sjukskrevs Christer Norrbom för så kallad triggerfinger. Han hann vara tillbaka på jobbet i tre dagar, sedan halkade han på jobbets parkering – och sjukskrevs återigen. Trots att läkaren uppmanade honom att inte gå tillbaka till arbetet innan sjukskrivningens slut gick han tillbaka tre veckor innan.
– Jag hade inga pengar kvar, förklarar Christer Norrbom.

Christer Norrbom har arbetat på Östrand i Timrå som installationselektriker under många år. I maj 2016 gick det inte längre. Då hade han under flera månader haft stora problem med sin högra hand.

– Jag har hållit på mycket med högspänning och så, man bryter och bänder och har sig. Så jag sov med handske på mig för att inte fingrarna skulle låsa sig under natten. När jag skulle dra ut fingrarna på morgonen så gjorde det fruktansvärt ont. Jag skrek rakt ut, så frugan vaknade, berättar Christer Norrbom och fortsätter:

– Men det går väl till sig, tänkte jag.

LÄS ÄVEN: Allt fler nekas ersättning från Försäkringskassan

Det gick till den 11 maj 2016. Det var en helt vanlig dag på jobbet. En helt vanlig arbetsuppgift. Christer skruvade fast en kabel med skruvmejsel – men när han skulle stoppa ned mejseln i bältet satt handen fast runt skruvmejseln.

Han fick använda den andra handen för att med kraft dra ur skruvmejseln ur handen, och sedan bryta ut fingrarna.

– Jag gick till chefen och sa att ”nu ger jag fan i det här. Det här funkar inte”.

Christer sjukskrevs direkt. Han skulle nu få operera handen, en enkel 20-minutersoperation. Men det var svårt att få operationstid. Väntetiden var flera månader lång. Först i november samma år opererades Christer, då hade han varit sjukskriven i ett halvår.

Operationen gick bra och han kunde gå tillbaka till arbetet en vecka därefter.

LÄS ÄVEN: Leif är för sjuk för att vara arbetslös – men för frisk för att vara sjuk

Men så hände olyckan. Den tredje dagen på arbetet halkade Christer på Östrands parkering.

– De hade glömt att sanda, och det fanns inget lyse på parkeringen. Pojkarna fick komma och hjälpa mig upp.

Christer skadade foten i fallet och sjukskrevs återigen.

Men så damp ett brev från Försäkringskassan ned i brevlådan. Med beskedet att han inte längre kunde få någon ersättning därifrån. Han hade överskridit de magiska 180 dagarnas sjukskrivning.

Försäkringskassan hade räknat ihop de båda olyckorna till en och samma sjukskrivning.

– De räknade ihop skadorna. Det är inga raketforskare som sitter där, men de har ju sina order på vad de ska göra också.

LÄS ÄVEN: Anna Norling: “Vi måste täta glappet mellan stolarna”

Samtidigt kunde Christer Norrbom inte arbeta, han hade fortfarande svårt att stödja på foten, och läkaren var tydlig med att han inte fick gå tillbaka till arbetet före sjukskrivningens slut.

– ”Vad än som händer”, sa läkaren, jag hade redan blivit utförsäkrad då, ”så får du inte börja arbeta förrän sjukskrivningens slut, för är det så att du börjar arbeta tidigare, då kan du bli sittande resten av livet”.

Så i fyra månaders tid gick Christer utan ersättning från Försäkringskassan, han tog ut komptid, tog ut semester och tog av sparade medel. Men till slut tog även det slut. Så han gick tillbaka till arbetet, tre veckor före sjukskrivningens slut. Hittills har inga komplikationer inträffat.

– En yngre kille som gör illa sig, som kanske har en två-tre barn och som har kåken obetald och kanske bil, vad gör en sån kille som hamnar i en sådan här situation? Jag anser att Försäkringskassan ska vara till för när man är dålig.

LÄS ÄVEN: Facken tar strid för att förbättra försäkringarna

Förutom Försäkringskassans agerande att utförsäkra sjuka och skadade efter 180 dagar så lyfter Christer Norrbom även det faktum att Afa-försäkring mekaniskt följer Försäkringskassans beslut.

Även fast läkaren sjukskrivit Christer fram till sista augusti stoppades utbetalningarna såväl från Försäkringskassan som från Afa fyra månader tidigare.

– Vi betalar för försäkringar till SEF, eller är det till Försäkringskassan vi betalar till? De följer ju bara försäkringskassans beslut. Nåt måste vara krokigt när det är Försäkringskassan som styr över våra försäkringar.

Nu ser Christer Norrbom fram emot att sluta arbeta.

– Jag börjar titta på att gå nu, nu när alla skadorna kommer, det är inte roligt längre att jobba, när det blir så här.


Afa-försäkring

Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK och regleras via kollektivavtal. Afa Försäkring reglerar bland annat avtalsgruppsjukförsäkringen AGS och trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, TFA.

I avtalsvillkoren för sjukförsäkringen AGS står att ”Rätt till ersättning har försäkrad som är arbetsoförmögen till minst 25% p g a sjukdom eller olycksfall och på grund därav har rätt till sjukpenning enligt SFB.” SFB står för Socialförsäkringsbalken, och är den lag som styr socialförsäkringarna, som sjukpenning och sjukersättning.

Även i arbetsskadeförsäkringen TFA finns en koppling till Socialförsäkringsbalken.

Men den som skadat sig i arbetet kan ha rätt till viss ersättning från TFA, även om Försäkringskassan nekar ersättning. Det kan handla om sådant som ersättningar för medicin, rehabilitering och livränta vid bestående men.

Den strikta kopplingen mellan Försäkringskassans beslut och Afa försäkrings utbetalningar gäller dock inte överallt. Sedan 1 juni i år kan den som är anställd i kommun, landsting, region eller vissa kommunala bolag ha rätt till ersättning även om Försäkringskassan beslutat att inte längre betala ut sjukpenning.


Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se