• Anders Blomman Blom är brandskyddstekniker på Stanley security. Foto: Anna Norling

 • Stanley security sköter driftsättning och felsökning av brand- och säkerhetslarm på massafabriken i Timrå. Foto: Anna Norling

 • Stanley security sköter driftsättning och felsökning av brand- och säkerhetslarm på massafabriken i Timrå. Foto: Anna Norling

 • Anders Blomman Blom är brandskyddstekniker på Stanley security. Foto: Anna Norling

 • Anders Blomman Blom är brandskyddstekniker på Stanley security. Foto: Anna Norling

 • Östrand fördubblar efter ombyggnaden sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och får därmed den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. Foto: Anna Norling

 • Anders Blomman Blom är brandskyddstekniker på Stanley security och lägger en stor del av sin arbetstid på massafabriken i Timrå.SCA har satsat 7,8 miljarder kronor för att bygga ut Östrands massafabrik i Timrå kommun. Projektet kallas Helios, och ska pågå till hösten 2018. Foto: Anna Norling

 • Vaktcentralen i SCA:s massafabrik Östrand i Timrå. Det är hit alla fellarm gällande brand och säkerhet från fabriken rullar in. Foto: Anna Norling

 • Östrand fördubblar efter ombyggnaden sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och får därmed den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. Foto: Anna Norling

 • SCA har satsat 7,8 miljarder kronor för att bygga ut Östrands massafabrik i Timrå kommun. Projektet kallas Helios, och ska pågå till hösten 2018. Foto: Anna Norling

 • Östrands producerar bland annat blekt barrsulfatmassa, som används till mjukpapper, och kemisk termomekanisk massa, som används till hygien- och förpackningsprodukter. Foto: Anna Norling

 • SCA har satsat 7,8 miljarder kronor för att bygga ut Östrands massafabrik i Timrå kommun. Projektet kallas Helios, och ska pågå till hösten 2018. Foto: Anna Norling

 • SCA har satsat 7,8 miljarder kronor för att bygga ut Östrands massafabrik i Timrå kommun. Projektet kallas Helios, och ska pågå till hösten 2018. Foto: Anna Norling

 • Anders Blomman Blom är brandskyddstekniker på Stanley security. Foto: Anna Norling

 • Östrand fördubblar efter ombyggnaden sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och får därmed den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen.Den nya anläggningen är även tänkt att bli ledande i fråga om resurshushållning och kommer att generera ett energiöverskott som säljs i form av grön el och fjärrvärme. Foto: Anna Norling

 • Östrands producerar bland annat blekt barrsulfatmassa, som används till mjukpapper, och kemisk termomekanisk massa, som används till hygien- och förpackningsprodukter. Foto: Anna Norling

– Den där skulle jag önska att ni kollade på, det är central 12, mesaugnen, säger Anders Blom och pekar på dataskärmen.
Vi sitter i själva hjärtat av brandskyddet i SCA:s massafabrik Östrand i Timrå, i vaktcentralen. Det är hit alla fellarm gällande brand och säkerhet från fabriken rullar in.

Anders Blom, främst kallad Blomman, är brandskyddstekniker på Stanley security. Det är till kollegan Emma Nilsson han vänder sig angående felmeddelandet i central 12.

– Emma såg den här felanmälan på en likriktare, en stratos. Men felet försvann, det åtgärdades av sig själv. Då kan det vara någon som gjort något manuellt, stängt av larmet, och sedan satt på det igen. Men vi behöver kolla det, säger Blomman.

LÄS ÄVEN: Jerry Kumlin är öarnas elektriker

Blomman förklarar att jobbet med felavhjälpning på Stanley ofta går ut på att fysiskt ta sig ut på plats och felsöka. På samma sätt som alla elektriker gör, man mäter sig fram och kopplar till och kopplar från.

– Det kan ta allt från tio minuter till tio dagar, allt beroende på felets art.

Just nu är de fyra tekniker från Stanley som befinner sig på massafabriken i Timrå. Tre av dem sköter servicen, Blomman sköter driftsättningen.

Det har varit en hel del av den varan den senaste tiden.

SCA Östrand har under de senaste åren byggts ut, planen är att produktionen ska fördubblas. Den enorma utbyggnaden kräver nya brandlarmssystem och nya ledningar. Anders Blom har i stort sett arbetat på heltid med driftsättningen av brandsystemet på fabriken den senaste tiden.

Vi följer med Anders Blom på en felsökning i byggnaden där det nya renseriet huserar. I taket löper röda rör med små runda borrade hål systematiskt utplacerade. I hålen sugs luft in, systemet känner av röktätheten i luften och ger larm, ett intilliggande system känner av värmeökningar och larmar på det.

Brandlarmen går direkt till larmtjänsten. Det är fellarmen som är teknikerna på Stanleys uppdrag.

LÄS ÄVEN: ”Och så kallar politikerna öronpinnar ett miljöproblem”

Det aktuella fellarmet handlar om ett kretskort som inte fungerar.

– Det här kortet mår inte bra, det kommunicerar inte med kortet intill, säger Anders Blom och pekar på det ena kretskortet.

Kretskorten är nymonterade i samband med utbyggnaden, men det är något som fallerar. Blomman förklarar att det kan antingen röra sig om ett fabrikationsfel på kortet, eller så har kortet gått sönder under byggnationen.

– När man inte har fast spänning, utan arbetar med byggspänning som kopplas in och ur, startar och stannar, då kan man elektriskt knäcka korten, förklarar Anders Blom.

– Men det kan alltså lika gärna handla om ett fabrikationsfel, upprepar han.

LÄS ÄVEN: Även hos Stanley Security

Han avvaktar med att försöka laga felet, det är inget problem för tillfället att kortet inte fungerar.

– Det är ett för stort ingrepp att göra utan planering. Alla centraler hänger ihop i ett nätverk, så om jag börjar mecka med det här nu så kommer den här delen av fabriken att lägga av. I stället måste jag tala om för vakten vad jag ska göra, ringa till insatscenter att de ska ignorera larm, jag måste ta kontakt med produktingenjören på plats och berätta att ”nu har ni inte larm i den här byggnaden”, och larmet i övrigt kan halta. Själva felet tar inte så lång tid att laga, upp till en halvtimme kanske, men proceduren inför är stor.

Anders Blom skruvar tillbaka locket över kretskorten. Vi tar oss tillbaka till vaktcentralen. Där finns många ärenden att ta itu med. En jättelik massafabrik kräver tekniker för att allt ska fungera. Fellarmen åtgärdas ett efter ett. Det är en vanlig dag på jobbet för Blomman och hans kollegor.


Utbyggnaden av Östrand

SCA har satsat 7,8 miljarder kronor för att bygga ut Östrands massafabrik i Timrå kommun. Projektet kallas Helios, och ska pågå till hösten 2018.

Östrand fördubblar efter ombyggnaden sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och får därmed den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen.

Den nya anläggningen är även tänkt att bli ledande i fråga om resurshushållning och kommer att generera ett energiöverskott som säljs i form av grön el och fjärrvärme.

Östrands producerar bland annat blekt barrsulfatmassa, som används till mjukpapper, och kemisk termomekanisk massa, som används till hygien- och förpackningsprodukter.


Stanley security

Stanley security är ett internationellt företag inom säkerhet och brandskydd. Stanley security finns i 12 europeiska länder med över 6000 medarbetare och ingår i Stanley Black & Decker-koncernen.

Företaget tillhandahåller allt från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.

På Stanley security i Sundsvall arbetar 11 tekniker inom brand, säkerhet samt bank- och finans. Området sträcker sig från Hälsingland upp till Jämtland.


Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se