• Bild: Tomas Nyberg/Partierna/Montage & Edit: Chris Smedbakken

Nu på söndag är det val i Sverige. Elektrikern har bett läsarna ställa frågor till de åtta riksdagspartierna. Partierna svarar här på frågor om bland annat arbetsmiljö, kollektivavtal, löner, arbetstid och demokrati. Viktiga frågor för alla anställda på den svenska arbetsmarknaden.

Här svarar de på vilken fråga med påverkan på den svenska arbetsmarknaden som är viktigaste för just deras parti:


Vänsterpartiets svar:

Vilken fråga som har påverkan på den svenska arbetsmarknaden är enligt ditt parti den absolut viktigaste?

– Full sysselsättning ska vara målet för den ekonomiska politiken. Vårt mål är att alla som har möjlighet att arbeta ska kunna göra det. En trygg inkomst ger människor större frihet. Vi vill också ersätta anställningsformen allmän visstidsanställning med trygga jobb.


LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om arbetsmiljö


Socialdemokraternas svar:

Vilken fråga som har påverkan på den svenska arbetsmarknaden är enligt ditt parti den absolut viktigaste?

– Bekämpa arbetslösheten.


LÄS ÄVEN: Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om


Miljöpartiets svar:

Vilken fråga som har påverkan på den svenska arbetsmarknaden är enligt ditt parti den absolut viktigaste?

– Två mycket viktiga arbetsmarknadsfrågor är den ökande psykiska ohälsan samt kompetensförsörjning. Kompetensbristen är ett omfattande problem som kräver många åtgärder. En lång rad branscher vittnar om svårigheter att hitta rätt personal. En mycket viktig förändring som Miljöpartiet vill genomföra, är att kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning ska ingå i alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. Detta för att öka yrkesprogrammens attraktivitet. Sedan yrkesprogrammens grundläggande behörighet togs bort har elever som väljer ett yrkesprogram minskat under flera år, vilket lett till brist på yrkesutbildad personal. Regeringen lade fram ett sådant förslag redan denna mandatperiod, men oppositionen valde att rösta ner det.

”Kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning ska ingå i alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan.”

Ytterligare ett konkret exempel på vad vi vill genomföra under den kommande mandatperioden är en möjlighet för yrkesverksamma att vidareutbilda sig eller omskola sig mitt i arbetslivet, genom att införa ”utvecklingstid”. Reformen ger människor chansen att i upp till ett år fortbilda sig, starta företag eller att genom utbildning välja en ny väg i livet. Det tar för lång tid att lösa kompetensbristen enbart genom de som idag studerar, snabbare lösningar som ger de som redan är i arbetslivet rätt kompetens måste också till. Det är också mycket värdefullt för individen att kunna utveckla eller omskola sig efter en tid i arbetslivet – kanske som ett sätt att undvika sjukskrivning i en ohållbar arbetssituation, eller aktualisera sina yrkeskunskaper.


Centerpartiets svar:

Vilken fråga som har påverkan på den svenska arbetsmarknaden är enligt ditt parti den absolut viktigaste?

– Fler behöver jobba och bidra till välfärden i stället för att gå på bidrag. För att motverka ett växande utanförskap behöver skatterna sänkas, inte höjas. Det måste löna sig att arbeta.


Kristdemokraternas svar:

Vilken fråga som har påverkan på den svenska arbetsmarknaden är enligt ditt parti den absolut viktigaste?

– För svensk tillväxt kommer alltid företagsvillkoren att behöva vara prioriterade – det gäller inte minst när marknaden blir allt mer global för allt fler företag. Sverige ska erbjuda konkurrenskraftiga villkor och ligga högt i internationella rankingar. Politiskt jobbar vi för att underlätta för företagen, ta bort eller förändra regler som är hämmande.

”Politiskt jobbar vi för att underlätta för företagen, ta bort eller förändra regler som är hämmande.”

Vi stoppade t.ex. regeringens planer på att lägga fram ett förslag om utflyttningsskatt och försämringar av beskattning av entreprenörer. Vi var också med och sänkte bolagsskatten för Sveriges alla företagare. Vi vill förbättra villkoren för personaloptioner, sänka skatten på arbete och vill jobba aktivt med kompetensförsörjningen, bland annat genom att snabba på etableringen av unga akademiker på arbetsmarknaden. Vi vill också införa en enkel anställningsform utan krångel med slopade arbetsgivaravgifter och något lägre ingångslön så att unga utan gymnasieexamen och nyanlända får en chans att lära sig jobbet på jobbet.


Moderaternas svar:

Vilken fråga som har påverkan på den svenska arbetsmarknaden är enligt ditt parti den absolut viktigaste?

– En tydligare arbetslinje som gör att det lönar sig bättre att arbeta – för att motverka utanförskap och för att kunna stärka välfärdens kärna.


Sverigedemokraternas svar:

Vilken fråga som har påverkan på den svenska arbetsmarknaden anser ditt parti vara den absolut viktigaste?

– Vi vill öka tryggheten för arbetstagare genom att tillgängliggöra A-kassan till alla löntagare och göra A-kassan obligatorisk. Vi vill också stärka rätten till heltid i offentlig sektor, stoppa dyra och ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder samt låta arbetsförmedlande samhällsverksamhet konkurrensutsättas.


Liberalernas svar: *

Förlängd provanställning

Enligt LAS 6 § Avtal får avtal träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader. Sex månader är för kort tid för att på ett adekvat sätt kunna utvärdera potentialen hos en anställd. Tiden för en provanställning bör ökas till ett år.

* Liberalerna har inte svarat på Elektrikerns frågor, utan istället skickat texter ur sina egna förslag som rör arbetsmarknaden.