Skyddsombudet vid Inwido Produktion Dörr AB i Bankeryd fick till slut nog av en rad missförhållanden, som enligt honom tillåtits pågå under ett flertal år.

I en anmälan till Arbetsmiljöverket meddelade han därför att produktionen, där ett 60-tal personer arbetar, stoppats från och med klockan halv nio på onsdagen.

Delar av arbetsplatsen ska ha varit förlagd intill en elcentral, och skyddsombudet bedömde att de anställda riskerade att utsätts för hälsovådlig strålning.

Dessutom ska det ha rört sig om brister i städning och hygien. Damm från produktionen städades inte bort, och golv och hyllor bedömdes som röriga. Även toaletterna ska ha varit ohygieniska och inte städats regelbundet.

Enligt skyddsombudet ska arbetsgivaren flera gånger ha utlovat förbättringar av arbetsmiljön, men ingen sådan förbättring ska ha skett. Snarare ska förhållandena ha blivit sämre den senaste tiden .

– Jag har jobbat här sedan 1998 och har varit skyddsombud i sex, sju år. Nu kan det inte hålla på längre, det är för företagets bästa i längden men det känns inte roligt att behöva göra detta, säger skyddsombudet till JP.

Stoppet och anmälan ska ha mottagits väl av produktionsledningen, som direkt tog itu med förbättringar av arbetsmiljön. Produktionsstoppet blåstes därför av.

Petter Kellgren är verksamhetsdirektör vid Inwido Sweden AB, där Bankerydsfabriken ingår.

Han anser att det hade varit bättre om skyddsombudet tagit dialogen med fabriksledningen istället för att anmäla till Arbetsmiljöverket.

– När det gäller strålning från elcentralen är det ett missförstånd, det blir ingen sådan strålning intill anläggningen. Hygiennivån på toaletter har åtgärdats och när det gäller dammnivån beror det på problem med städmaskinen och det ska också åtgärdas, säger han till JP.