• Bild: Pixabay/Elektrikerförbundet/Montage: Chris Smedbakken

Förbundsmötet ändrade stadgarna så att jämlikhet och feminism infördes under paragrafen som förklarar förbundets syfte.

Nu lyder första paragrafen som följer:

”Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och styrka för att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet, i samhället och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och en feministisk grundsyn.”

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se


LÄS ÄVEN: Elin Gustafsson Fagerlind – första kvinnan i förbundsstyrelsen