• ElQvinnorna möttes i början på maj för att diskutera en strategi för att tjejer ska få jämställda villkor på arbetsplatserna och i facket. Samtidigt träffade de också kvinnliga nätverk från Målarna och Byggnads. Foto: Diana Oldenburg

  • Foto: Chris Smedbakken, thesegrainsofsand.com

  • Foto: Chris Smedbakken, thesegrainsofsand.com

  • Foto: Chris Smedbakken, thesegrainsofsand.com

  • Foto: Chris Smedbakken, thesegrainsofsand.com

  • Foto: Chris Smedbakken, thesegrainsofsand.com

  • Foto: Chris Smedbakken, thesegrainsofsand.com

  • Under Metoo-rörelsen i höstas skrev över 4000 kvinnor i byggbranschenunder ett upprop mot sexism och sexuella trakasserier på jobbet. Foto: Chris Smedbakken, thesegrainsofsand.com

Mellan 7 och 9 maj samlades Elektrikerförbundets ElQvinnorna, Målareförbundets Mira och Byggnads Näta till en gemensam kvinnoförbundskonferens på kursgården Rönneberga, Lidingö. Där diskuterade de bland annat hur man kan göra branschen mer jämställd.

Under de tre dagarna arbetade de gemensamt eller förbundsvis med olika aktuella frågor, samt reviderade, gick igenom och uppdaterade sina respektive handlingsplaner.

När tidningen besökte konferensen på onsdagen hade medlemmarna i de tre förbunden precis delats in i olika mindre grupper, baserat på var i landet de verkade.

I grupperna diskuterades sedan bland annat vad som görs i regionerna för att få branschen och organisationen med jämställd – och vad medlemmarna mer skulle önska att det gjordes. De tre förbundens medlemmar kunde även lära och inspireras av varandra för att utveckla sin respektive verksamhet.

Det visade sig till exempel att det fanns regioner inom Byggnads som inte har något kvinnoförbund ännu – men väldigt gärna vill få igång ett.

LÄS ÄVEN: Härskartekniker och diskriminering i fokus

I vissa regioner pratades det om ett mer långvarigt och yrkesöverskridande samarbete mellan de tre kvinnoförbunden.

– Det vore jättekul om vi kunde få ihop något tillsammans, och vill jättegärna ha mer samarbete, säger exempelvis en deltagare från Elektrikerförbundet, som satt med i gruppen för Stockholm och Gotlandsområdet.

– Vi har ju alla samma problem mer eller mindre, och jobbar på samma arbetsplatser, säger en annan deltagare från Målareförbundet.

LÄS ÄVEN: Tema: Varför så få tjejer?

Bland andra Stockholm– och Gotlandsområdet (områdena har olika namn och geografisk omfattning förbunden emellan) började redan under konferensen att planera för ett fortsatt samarbete. Gemensamma träffar och Facebookgrupper diskuterades och arbetsgrupper sattes ihop.

Tanken med detta samarbete är bland annat en samverkan i att informera och värva nya medlemmar. Om en av medlemmarna möter på en kvinna i ett av de andra yrkena som ännu inte är med i facket, så ska medlemmen kunna tipsa en nätverkskompis i det aktuella facket om att komma ut och informera.

– Vi vill kunna prata över gränserna på ett annat sätt, med ett större mål. Vi är ett team nu, som kan dela erfarenheter och veta att det finns andra som kan stötta en, säger en deltagare.

LÄS ÄVEN: Över 4000 kvinnor i byggbranschen i upprop mot sexism och sexuella trakasserier

En annan, lite svårare, utmaning lyfts dock också. Metoo, trakasserier och diskriminering diskuteras. En deltagare lyfter att det ligger i allas intresse att frågorna om jämställdhet och trygghet tas på allvar.

– Det finns ju killar som också tycker att det är jättejobbigt med jargongen. Och även killar drabbas av till exempel klotter på toaletten, säger deltagaren.

Flera av deltagarna vittnar dock om hur arbetet med kvinnonätverken inte alltid tas på fullt allvar av manliga kollegor och – i vissa fall – fackliga instanser. En gemensam utmaning blir att vända den trenden, för att på sikt göra branschen mer jämställd.

– Det är jättebra att vi som är här sitter och pratar, men vi vet ju redan vad problemet är. Vi behöver ett sätt att nå ut till grabbarna – alla måste förstå. Man gör narr av Metoo och det får ingen genomslagskraft. De förstår inte vad det handlar om och vi måste nå ut till dem, säger en deltagare.

Chris Smedbakken
christina.smedbakken@mittmedia.se


ELQvinnorna – Elektrikernas kvinnliga nätverk

ELQvinnorna är ett nätverk för kvinnliga elektriker. Ett nätverk som finns till för att Stötta, Stärka och Behålla.

STÖTTA kvinnor i sitt yrkesval när vardagen känns tung och motig genom att skapa nätverk och kontakter.

STÄRKA kvinnor som känner sig nedtryckta, blyga eller utnyttjade genom att träffas i olika sammanhang.

BEHÅLLA de kvinnor som finns inom elyrket genom att finnas till för varandra.

Läs mer här.