Osmo Kantoluoto

  • Bilden föreställer Osmo Kantoluoto, en man i blå luvtröja och glasögon, som står på en häll i en barrskog. Monterat över bilden är ett tidningsurklipp från Tidningen Elektrikerns decembernummer 2015, där Osmo intervjuas om sin arbetsskada. Rubriken är: 'Det djävligaste var när läkaren inte trodde mig'.

    Foto: Tomas Nyberg/Tidningen Elektrikern december 2015/Montage

Snart har det gått tre år sedan Osmo Kantoluoto beviljades livränta av Försäkringskassan. Men några pengar från Afa-försäkring har inte synts till.

– De sa att det skulle ta ett år, i bästa fall ett halvår, jag trodde på dem. Det jag upplever som värst är att jag inte får någon feedback alls, säger Osmo Kantoluoto.

Det var sommaren 2013, vid kabeldragning i Farsta, som det small till i höger axel. Sedan dess har Osmo Kantoluoto inte kunnat jobba.

LÄS ÄVEN: Osmo Kantoluoto : ”Det djävligaste var när läkaren inte trodde mig”

Tidningen Elektrikern skrev om Osmo och hans ärende i december 2015, efter att Försäkringskassans beslut om livränta hade fattats. Då var Osmo nöjd med den hjälp han hade fått av såväl läkare som Försäkringskassan.

Samtidigt sändes Försäkringskassans beslut till Afa-försäkring, för ansökan om tilläggsförsäkring vid arbetsskada, TFA. En försäkring som är tänkt att täcka upp skillnaden mellan den ersättning som utbetalas från Försäkringskassan och den lön som den arbetsskadade går miste om.

Det handlar om ganska stora summor som Osmo Kantoluoto gör anspråk på.

– Jag var lagbas, så jag tjänade ganska bra. Men Afa har svårt att räkna ut exakt hur mycket. De har svårt att räkna ut hur mycket en elektriker tjänar, de vet inte hur det funkar, säger Osmo.

LÄS ÄVEN: Domstolen gick på Sandras linje – gav rätt mot försäkringskassan

I dag har han fyllt 60 år, och åren de går.

– Jag hörde av mig efter ett år för att höra hur det gått med ärendet. Då fick jag veta att det skulle vara färdigt snart. Men inget händer. Man har liksom slutat tänka på de där pengarna, nu när det har gått så många år. Jag är inställd på att jag inte ska få några pengar.

Isabell Öberg är ombudsman på Elektrikerförbundets region Mitt. Hon har bistått Osmo i hans kontakter med Afa-försäkring. Hon är starkt kritisk till den senfärdiga handläggningen, och den klena responsen.

– Det jag är mest brydd över är att vi får besked att vi ska få svar och återkoppling, men vi får ingenting. De säger att vi ska få besked inom snar framtid. Men ingenting händer.

Isabell Öberg säger att hon förstår om Afas handläggare har hög belastning, men att det är bättre att få någon form av respons än ingen respons alls.

– Behöver Afa mer resurser för att klara handläggningarna i tid så tycker jag att arbetsmarknadens parter bör se till att så sker.

LÄS ÄVEN: 173 elektriker blev av med 1,7 miljoner

Tidningen Elektrikern har vid ett flertal tillfällen sökt den handläggare som har hand om Osmo Kantoluotos ärende. Utredaren hänvisar slutligen till Afa-försäkrings presschef, Caroline Rylander. Hon förklarar att hon inte kan kommentera enskilda ärenden, utan svarar på frågorna generellt.

Caroline Rylander medger dock att Osmo har fått vänta längre på sitt besked från Afa än vad som kan ses som acceptabelt.

– Många gånger när det handlar om TFA-ärenden krävs en kartläggning, ett detektivarbete för att få fram tillräcklig information för att grunda ett beslut på. Och det har varit längre handläggning än vad vi ansett vara okej, så nu har vi sett över våra rutiner, säger hon.

Hur har ni sett över rutinerna?

– Bland annat har vi ökat antalet handläggare. Men när det gäller mer komplexa ärenden krävs att handläggarna har rätt kompetens, och det har inte varit enkelt att rekrytera dessa. Vi arbetar internt med utbildningar för att säkerställa att vi kan få in fler handläggare som arbetar med dessa komplexa ärenden.

LÄS ÄVEN: Efter broraset i Ludvika – polska byggarbetare kan ha gått miste om ersättning

Vad menas med komplexa ärenden?

– Det kan handla om skadans art, men även om personen i fråga varit anställd på ett företag som inte finns kvar i dag, att det saknas information. Det kan även handla om sådant som ackordarbete. Det krävs en tydlig kartläggning, dels se var personen var anställd, vad tjänade personen vid olyckstillfället och vad skulle personen ha tjänat i dag? Det kan dröja att få in materialet från såväl arbetsgivare som läkare, och vi kan inte börja jobba med ärendet förrän alla dokument är inne.

Caroline Rylander låter dock hoppfull när det handlar om Osmo Kantoluotos ärende.

– I det här fallet låter det som att han kommer att få ersättning, eftersom han har fått sin arbetsskada erkänd från Försäkringskassan, sedan kan det vara så att den här personen har hamnat på sidan om av oförklarliga skäl, men det är inget jag känner till. Om han har fått ett beslut om godkänd arbetsskada, men ännu inte fått några pengar så är det beklagligt verkligen, jag utgår från att våra handläggare arbetar så snabbt de bara kan så att den här mannen ska få sina pengar.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se


[infogram id=”elektrikern-afa-fors-info-1hnq41xyopjk23z”]