• Henrik Hedman, klubbordförande vid K4 Elektriska i Danderyd, har under de senaste två åren hjälpt Region Mitt med lönerevisioner. Foto: Anna Norling

  • Henrik Hedman, klubbordförande vid K4 Elektriska i Danderyd, har under de senaste två åren hjälpt Region Mitt med lönerevisioner. Foto: Anna Norling

Region Mitt tar hjälp av förtroendevalda vid lönerevisioner på klubblösa företag. Det senaste året har Henrik Hedman, vanligtvis klubbordförande vid K4 Elektriska i Danderyd, förhandlat fram drygt 46 000 kronor utöver vad avtalet ger till medlemmar vid 36 olika företag i Stockholmsområdet.

Henrik Hedman förklarar hur det brukar gå till:

– Företagen skickar in sin lönerevision till förbundet. Ser något inte ut att stämma så skickar administrationen mejl till mig. Är det ett Stockholmsföretag som begär förhandling, så åker jag i stället för, eller tillsammans med en ombudsman.

LÄS ÄVEN: Domstolen gick på Sandras linje – gav rätt mot försäkringskassan

– Men jag kollar såklart först om de har klubbverksamhet, eller annan förtroendevald, i så fall är det de som ska förhandla lönerevisionen, då är det inte jag. Jag skulle aldrig gå förbi klubben. Men ibland kan klubben höra av sig till mig, om de är osäkra, tillägger han.

80 procent av branschens företag har under tio anställda. De stora företagen har redan färdiga protokoll som de sänder till förbundet. Det är de små företagen, utan klubb, där behovet att hjälpa till vid lönerevisioner är som störst.

– Jag utgår alltid från att alla medlemmar på arbetsplatsen är lika bra, eller lika dåliga. Sedan får arbetsgivaren bevisa för mig varför någon ska ha lägre eller högre löneökning än de övriga.

LÄS ÄVEN: Huvudentreprenören kan bli löneskyldig

Henrik Hedman tar även kontakt med medlemmar, i vissa ärenden.

– Jag tar den tid jag behöver på mig, om jag ser att en person planeras få en lägre löneökning än övriga så ringer jag och frågar medlemmen om hen vet varför. Om personen inte vet, så ringer jag till arbetsgivaren och frågar. Företaget måste ha en anledning till varför de sätter lönerna som de gör.

Henrik Hedman har haft uppdraget att hjälpa till vid lönerevisioner på Region Mitt i två år. Nu får någon annan ta vid.

– Det behövs nya personer, för att fler ska ha kunskapen, säger han och tillägger:

LÄS ÄVEN: Nu är den fackliga valrörelsen igång

– Vi håller på med en ganska bra verksamhet, och driver in ganska mycket pengar till medlemmarna. För om inte den här bevakningen fanns så skulle kanske inte medlemmarna ifrågasätta löneökningarna.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se


2017 års facit av Henrik Hedmans arbete med lönerevisioner i Stockholmsområdet

46 595 kronor utöver vad avtalet ger

Antal företag: 36

Antal berörda medlemmar: 249