• Nyhetstext ……… Pöyry/Pixabay/Montage

Företaget Pöyry, med rötter i Finland, har fått uppdraget att projektera 90 kilometer lång 400kV-ledning mellan Nybro och Hemsjö i södra Sverige. Uppdragsgivare är Svenska kraftnät.

Projektet innefattar en komplett projektering av stålstolpsledningen, som syftar till att eliminera risken för överbelastning i området samt att säkerställa tillförlitlig överföringskapacitet i befintlig ledning mot Baltikum.

Uppdraget innefattar även åtgärder på en mängd korsande ledningar, samt att agera tekniskt till Svenska kraftnät under byggnationsfasen. Projektet startar i september 2017 och ska slutföras i slutet av 2023.

Pöyrö är i dag ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag, som jobbar inom ganska breda områden, som kraftproduktion, transport, vatten och skogsindustri bland annat.