Det är knappt tio år sedan i princip alla Sveriges elmätare byttes; Kundernas räkningar skulle ändras från preliminär- till månadsdebitering vilket krävde ny teknik i mätarna.

Runt åren 2008-2009 skiftades det till mätare med fjärravläsning hos runt 5 miljoner kunder i Sverige.

Men redan 2012 infördes nya regler om rätten för kund att kostnadsfritt få redovisad timmätning. Detta gällde för de cirka 5,3 miljoner kunder med anläggning upp till 63 A.

En del av de nya mätarna klarade inte de kraven, men det blev inget större problem; Timmätning har inte fått något stort genomslag hos gemene man i Sverige.

2014 var antalet kunder som ansökt om timmätning cirka 8600 stycken enligt Teknikorganisationen Sweco.

Från regeringshåll håller man dock fast vid idén och vill underlätta ytterligare för elkunderna att få koll på sina elräkningar.

I en proposition, ett lagförslag, vill man lagstadga om kundens rätt till timavläsning och dessutom lägga till ett antal funktionskrav som elmätarna ska klara av att leverera.

Elva punkter har tagits fram av Energiinspektionen, Ei, och just nu håller de på att finslipa de sista formuleringarna. Timmätning görs med dagens teknik oftast utan större bekymmer, men med flera av de nya funktionskraven kan det bli värre i befintliga anläggningar.

Propositionen föreslogs träda i kraft 1 juli i år, men eftersom funktionskraven inte hann bli klara så återstår att se vilka tider för genomförande och vilka krav som gäller för mätarna.

Flera energibolag som tidningen varit i kontakt med följer utvecklingen innan större investeringar i mätare görs.

Funktionskraven för elmätare i korthet just nu:

  1. Mätaren ska ha ett öppet och standardiserat gränssnitt som ger nära realtidsvärden på effekt och mätarställning och även produktion om det förekommer. Kunden får tillgång till dessa värden, även historik.
  2. Mätsystemet ska för varje fas registrera spänning, ström och energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el.
  3. Krav på att all registrerad mätdata ska kunna fjärravläsas.
  4. Systemet ska kunna registrera mätvärden dels en gång i timman, men också kunna ställas om till att mäta var 15:e minut.
  5. Vid avbrott ska systemet klara att registrera och spara tidpunkter för början och slut i en eller flera faser. Gäller avbrott längre än tre minuter.
  6. Mätsystemet ska kunna skicka larm vid nollfel i kundens elanläggning för att undvika farliga spänningsnivåer, personskador och brand.
  7. Nätägaren ska fjärrledes kunna uppgradera mjukvara och ändra inställningar i mätsystemet.
  8. Nätägaren ska fjärrledes kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar.
  9. Ei berör också larm vid dataintrång, säker datahantering.

(Källor: Funktionskrav på framtidens elmätare Ei R2015:09, Energimarknadsinpektionen, Funktionskrav Mätsystem, Sweco 9 mars 2015, Remissvar Funktionskrav på framtidens elmätare, Regeringen.)