• Eio:s förhandlingschef Åsa Kjellberg-Kahn. FOTO: TOMAS NYBERG

 


Elektriska installatörsorganisationen Eio vill förändra resereglerna, ha en flexiblare syn på arbetstidens förläggning, få in större möjligheter till visstidsanställningar och mindre fasta lönepåslag.
Det är några av de krav som Eio nu lägger fast inför förhandlingarna om ett nytt Installationsavtal.

– Vår utgångspunkt är branschens behov av ett modernt och attraktivt avtal. Avtalet har många bestämmelser som inte alls följer dagens förhållanden, varken för företag eller för medarbetare. Parterna har i tidigare avtal tagit steg för modernisering och har nu chansen att tillsammans fortsätta det arbetet, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

LÄS MER: ”Arbetsgivarna vill förändra arbetstiden”

Enligt Eio ska villkoren i de kommande kollektivavtalen ge goda förutsättningar för företagen att stärka konkurrenskraften.
– Stärkt konkurrenskraft handlar om löneökningstakt men lika mycket om att skapa flexibilitet i arbetstider, relevanta villkor om olika ersättningar, löneavtal som premierar produktivitet och prestation är några delar i ett attraktivt kollektivavtal, fortsätter hon.

LÄS MER: ”Viktigt med mer avsättning till pensionen”

Att utveckla lönebildningen är en fortsatt viktig fråga. Vi vill skapa större möjligheter för att lönen ska kunna bestämmas utifrån prestation och andra kriterier som ger utrymme för dialog med medarbetare och fack.
– Det är viktigt att kollektivavtalet bidrar till att attraktiviteten för elteknikbranschen ökar. Idag är det brist på både erfarna elektriker och tjänstemän. Därför är det viktigt med ett kollektivavtal som främjar branschens kompetensförsörjning, säger Åsa Kjellberg Kahn.

LÄS MER: Elektrikerna ställer krav om tjänstebilar, pension, upphandlingar och gravidas rätt

Fem av Eio:s avtalsfrågor:
· Följa märket, att även i år låta den internationellt konkurrensutsatta industrin ha den kostnadsnormerande rollen.
· Utveckla lönebildningen
· Fler ingångar i branschen
· Reseregler som är bättre anpassade till skattelagstiftningen, då företagen bör betala för den faktiska resan och inte en fiktiv.
· Mer flexibla arbetstidsregler med möjlighet till lokala överenskommelser för att möta företagens, medarbetarnas och kundernas behov.

Per Eklund