• FOTO: TOMAS NYBERG

2017-02-16

 

avtal 2017

Högre lön, pension, gravida kvinnors rätt, beredskap, övertid, tjänstebilar och ackordsregler är några av de frågor som Elektrikerförbundet ser som viktiga i förhandlingarna med Eio om ett nytt Installationsavtal
I förhandlingarna med Efa om ett nytt Kraftavtal ställer Elektrikerna i stort sett samma krav och dessutom en reglering av entreprenadupphandlingar.

Nu är förhandlingarna i gång för ett nytt Installationsavtal och ett nytt Kraftavtal. I många frågor är kraven desamma om de två kollektivavtalen. Men det finns också betydande skillnader.

Elektrikernas krav på lönesidan är desamma som LO ställt sig bakom, ett procentlyft på 2,8 procent, men också ett minsta kronpåslag för de som tjänar under 24 000 i månaden. Detta för att löneskillnaderna inte ska öka.

LÄS MER: ”Det behövs ett modernt avtal”

Att flera dödsolyckor skett på området, gör att Elektrikerförbundet nu ställer krav på det nya Kraftavtalet att företag som upphandlar entreprenader måste förhandla om detta med Elektrikerförbundet. I dag behöver till exempel Ellevio förhandla om upphandlingar, då de inte har några anställda på Kraftavtalets område.

För Installationsavtalet vill man ha en ytterligare justering av fördelning vid inlåning av personal även inom ett större företag. Andra krav för Installationsavtalet är att sambo ska räknas in som nära anhörig, att man ska kunna byta semestertillägg mot semesterdagar och tydligare regler vad gäller kompetensutveckling.
Elektrikerna fortsätter också ställa krav för att förbättra situationen vid beredskap och övertid. På Kraftavtalets område menar de att beredskapsområdena är för stora och att arbetsgivare missbrukar övertidsreglerna.

LÄS MER: ”Viktigt med mer avsättning till pensionen”

I fjolårets avtalsrörelse drev Målarna igenom förbättringar för gravida. Nu tar Elektrikerna också tag i frågan om utökat skydd för arbetstagare som är gravida.
Regler om avtalspensionen finns dels i ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv och dessutom för varje enskilt avtal. Målsättningen för Elektrikerna är att nå upp till att tio procent avsätts till pension.

LÄS MER: ”Arbetsgivarna vill förändra arbetstiden”

Många gånger väljer inte företag de säkraste bilarna när det ska köpas nya. De kan ofta vara betydligt mindre säkra än privata bilar. Nu kräver Elektrikerna att nya bilar, både på Installationsavtalets område och på Kraftavtalets område, måste vara de säkraste som finns på marknaden, det vill säga ha fått fem stjärnor på Euro NCAP.

Per Eklund

 

Kraftverksavtalet

Elektrikernas krav i korthet

Löner
Löneökningar med 2,8 procent, minst 672 kronor för de som tjänar under 24 000 kronor. 80 procent generellt och 20 procent i pott. Minimilönen räknas upp.

Pension
Högre pensionsavsättning. Målsättningen på sikt är totalt 10 procent inklusive avsättning i LO-avtal. Höjning av avtalspension. Premiebefrielse extra avtalspension.

Gravida
Utöka skyddet för arbetstagare med graviditetspenning.

Beredskap
Övertidsersättning ska utgå parallellt med beredskapsersättningen. För stora beredskapsområden i dag.

Övertid
Minskat övertidsuttag. Begränsningar i rätten att beordra övertidsarbete. Kraftavtalets regler om övertid missbrukas i dag. Ny divisor för storhelg. Höjd ersättning för nödfallsövertid.

Arbetsmiljö
Rätt att neka beredskap på grund av privata och fysiska skäl.

Företagsbilar
Enbart bilar som erhållit fem stjärnor av Euro NCAP får köpas in.

Elsäkerhet
Avtalet anpassas efter nya lagen.

Entreprenad och upphandling
Utökad förhandlings- och informationsskyldighet vid entreprenader, där det inte finns anställda på Kraftavtalets område. Flera dödsolyckor har inträffat där företag upphandlat entreprenad utan att förhandla med Elektrikerförbundet.

Övriga krav
Inför karriärstege.
Extra höjning av utryckningsersättningen.
Skiftersättning – ändrad divisor.
Begränsningar av visstidsanställningar.
Facklig introduktion vid nyanställning’

 

Installationsavtalet

Elektrikernas krav i korthet

Lön
Löneökningar med 2,8 procent, minst 672 kronor för de som tjänar under 24 000 kronor. Automatisk uppjustering inför varje avtalsrörelse.

Pension
Högre pensionsavsättning. Målsättningen på sikt är totalt 10 procent inklusive avsättning i LO-avtal.

Ackord
En justering av fördelningen vid inlåning av personal mellan olika delar av större företag. Extra satsning på ackordssytemet.

Graviditet
Utöka skyddet för arbetstagare med graviditetspenning.

Företagsbilar
Enbart bilar som erhållit fem stjärnor av Euro NCAP får köpas in.

Övertid
En justering nedåt av gränsen för övertid. Övertidsuttag noteras på lönespecifikation.

Semestertillägg
Möjlighet att omvandla semestertillägget till fler semesterdagar.

Beredskap
En justering av beredskapstilläggen.

Kompetensutveckling
Precisering av kraven på kompetensutveckling.

Permission
Sambo måste räknas in i definitionen av nära anhörig.

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Avtal 2017

Kraftverkare utbildade sig om avtalet

Nyligen möttes representanter från de olika klubbarna på kraftverkssidan för att bland annat utbilda sig i det nya avtalet. En gång om året brukar Elektrikerna samla representanter för de 1200 medlemmar som jobbar under Kraftverksavtalet. – Framför allt diskuterade vi det nya avtalet, berättar Ulf Carlsson ansvarig för kraftverksfrågorna i förbundsledningen.

Avtalet för Elektroskandia är klart

Nu är det sista av Elektrikernas kollektivavtal klara. Det gäller avtalet för Elektroskandia. Kollektivavtal för tre år slöts mellan Svenska Elektrikerförbundet och Teknikgrossistens Arbetsgivareförening (TGA). Avtalet gäller från den 1 oktober 2017 till och med den 30 september 2020. Avtalet följer LO-samordningen med ett avtalsvärde på 6,5 procent och låglönesatsning.

Avtal klar på Sector Alarm

Elektrikerförbundet och Sector Alarm har nu tecknat ett nytt avtal för de kommande tre åren. Därmed är stridsåtgärderna återkallade. Elektrikerförbundet hade varslat om strejk på Sector Alarm service AB redan i början av maj.
Målareförbundet varslade på torsdagen om strejk för sammanlagt 350 målare vid fyra företag på olika platser i syd- och mellansverige. Foto: Tomas Nyberg

Strejkvarsel för 350 målare – ”Saknar förankring i verkligheten”

  Målareförbundet varslar om strejk för 350 målare från och med den 22 maj. Förhandlingarna har nu kommit till ett läge där det inte längre går att snacka. Det måste bli verkstad, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för förbundets 15 000 medlemmar har pågått under en lång tid.

Strejkvarsel på Sector Alarm Service

Elektrikerförbundet varslade i dag om strejk från fredag den 12 maj på Sector Alarm Service AB. – Vi hade ett avtalsförslag när vi satt med företaget i dag, men företaget är inte beredda att skriva något avtal, och då blir det så att vi varslar, säger Mikael Pettersson, ansvarig för avtalet med Sector Alarm.
Elektrikernas stora förhandlingsdelegation. Foto: Per Eklund

Installationsavtalet klart

Det finns ett nytt Installationsavtal. Natten till den 27 april skrev Elektrikerförbundet och Eio under avtalet. – Delegationen är nöjd, säger Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson. Sen senaste veckan har parternas stora förhandlingsdelegationer varit inkallade och det har varit intensiva förhandlingar till någon gång vid midnatt mot den 27 april.

Klart avtal med Thyssen

Elektrikerförbundet och hissföretaget Thyssen har nu skrivit ett nytt treårigt avtal. Avtalet är på tre år och i linje med LO-samordningen. Avtalet är värt totalt 6,5 procent under de tre åren och det ingår en låglönesatsning för de som tjänar under 24 000 kronor per månad. – Vi har även fått till ordning och reda i löneförhandlingarna.

Fastighets har tecknat avtal med Fastigo

Fastighetsanställdas förbund har tecknat sitt första kollektivavtal i årets avtalsförhandlingar. Avtalet med motparten Fastigo följer industrins märke och innehåller LO:s samordning med en låglönesatsning. Avtalet med Fastigo gäller för anställda inom allmännyttan, HSB och Riksbyggen och för anställda i entreprenadföretag som utför fastighetsskötsel.
- Det känns alltid bra när man träffat ett nytt avtal, säger Ulf Carlsson, ansvarig för Kraftavtalet hos Elektrikerförbundet. Foto: Tomas Nyberg

Klart med nytt Kraftverksavtal

Elektrikerförbundet och Efa blev natten till skärtorsdagen klara med ett nytt treårigt Kraftavtal. Det ger löneökningar om två procent per år och en ökad avsättning till pension på 0,5 procent under perioden. Lönemässigt följer avtalet den LO-samordning som finns och det märke som satts i Industriförhandlingarna. Det ger två procent per år i lönelyft.

Elektrikerna varslar om strejk på Sector alarm

  Elektrikerförbundet varslar om stridsåtgärder på Sector Alarm Service AB från den 26 april. Förhandlingarna om ett nytt Larmavtal med Sector Alarm har strandat och därför lägger Elektrikerna varslet om strejk och blockad. Enligt Elektrikerförbundet har man lagt förslag för att kunna fortsätta förhandlingarna utan att Almega som är motpart velat förhandla.

Strid om märket – Hela LO bakom HRF

Arbetsgivarorganisationen Visita och Hotell och restaurangfacket  (HRF) anklagar varandra för att äventyra den svenska modellen och inte följa det av industrin satta märket. HRF har varslat om strejk på 19 hotell och har stöd av Elektrikerna och hela LO.

Industriavtalet klart – 6,5 procent på 3 år

Fack och arbetsgivare är överens om ett nytt Industriavtal. Avtalet som i slutändan berör hela arbetsmarknaden genom ”märket”, ger ett totalt värde på 6,5 procent under tre år. Löneökningarna är satta till 2 procent per år. Parterna fick under torsdagskvällen ett slutbud från de opartiska ordförandena, opo.

Hur går det med LO:s gemensamma krav?

En del av LO:s samordning är krav på bättre avtalspension och avtalsförsäkringar. Dessa frågor förhandlas mellan LO och Svenskt näringsliv. Nu säger Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe till tidningen Arbetet att LO:s krav på bättre avtalspension och avtalsförsäkringar lyfts ut ur den pågående avtalsrörelsen.
Foto: Tomas Nyberg

”Finns en trygghet med jobb 7-4”

– Vill de ha flextid måste de betala för det, säger Tommy Kallträsk, elektriker på Caverion, om de allt enträgnare kraven om att vara flexibel för kundernas skull. Vi åkte till ett par byggarbetsplatser vid Arlanda för att prata lite med elektriker på Umia. och Caverion.

”Svårt gå dem till mötes”

Striden om tiden är en av de hetaste frågorna i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna vill själva bestämma när 1,5 miljoner arbetare ska jobba. Elektrikern har tillsammans med tio andra tidningar granskat dragkampen om din arbetstid. Den har aldrig varit tuffare än nu. – Risken är att det blir oförutsägbart hur man ska jobba. Det blir att jobba utifrån årstid och konjunktur.