Olof Gradin, mfl, medlemmar i det Kommunistiska Partiet är missnöjda med utfallet av avtalsrörelsen och menar att det inte blev en framgång och är otåliga över att vi inte brutit kapitalisternas makt inom Svenskt näringsliv.

Först till kritiken av den nyss avslutade avtalsrörelsen. Den har varit en framgång i många viktiga avseenden. Jag tycker fortfarande att IF Metalls uppgörelse blev för låg. Men vi inom 6F hjälpte upp märket.

Vi var också en drivande kraft för att LO fick en roll i avtalsrörelsen. Det är oerhört uppseendeväckande att debattörerna kritiserar det krontalsmärke som LO och SN blev överens om. Vad har ni emot de lägst avlönade? Nu har många lågavlönade och felavlönade kvinnor fått bra mycket mer än 2.2 procent. Och det är till stor del vår förtjänst inom 6F. En annan viktig aspekt av årets avtalsrörelse är att vi satt samarbetet på kartan.

Ni har också fel om 2,4 procent. 2,4 procent är alltid mer än 2,2 procent varje månad som denna löneökning utgår under avtalsperioden. Sedan fick vi även annat i vårt avtal som också har ett värde. Jag skulle nog kunna säga att vi fick ut mer än 3,2 procent när man lägger ihop värdet av övriga framgångar. Jag vågar nog påstå att vi som förbund är ett av de förbund som lyckades allra bäst i avtalsrörelsen. Tack vare våra skickliga förhandlare och engagerade medlemmar.

Till den andra frågan om kapitalismens makt. Elektrikerförbundet kan göra mycket, men inte ensamt omdana vårt samhälle och öka arbetarklassens ställning på bekostnad av kapitalet. Vi behöver en samlad arbetarrörelse både politiskt och fackligt för att kunna utmana de krafterna. Det behövs både politiska och fackliga verktyg för att minska kapitalets makt. Därför är jag och förbundet en av de ivrigaste anhängarna av ett starkt LO och en stark facklig politisk samverkan.

Jag tycker att det är bra att debattörerna är otåliga och vill mycket trots våra helt olika politiska utgångspunkter. Men fackligt har årets avtalsrörelse varit en framgång. Våra motparter har sett kraften i vårt samarbete. Våra politiska motståndare har tappat all fart i deras iver att sänka de lägsta lönerna. Att ett starkt LO behövs är tydligt. Att industrins löneavtal måste ha acceptans hos flera är uppenbart. Att nästa avtalsrörelse också ska ha ett krontalsmärke för de lågavlönades skull är också nu befäst.

Det är alla viktiga segrar som bådar gott för framtiden.

Jonas Wallin

Förbundsordförande