Många länder runt om i världen har stora problem med asbest. Det finns en pro-asbest-rörelse som påverkar myndigheter och beslutsfattare att tillåta asbestbrytning och förädling.

Fördelen med asbest, om man bortser från att det inte finns något säkert användningssätt, är att det har mycket bra tekniska egenskaper. Det brinner inte, leder inte ström, har en bra kemisk beständighet och så vidare.

I början på 1900-talet blev det känt att asbest hade negativa effekter på människans hälsa.

Mellan första och andra världskriget så slog läkarkåren fast att det inte finns ett säkert användningssätt för asbest. Många företag som sysslade med asbest märkte att arbetarna som fanns i produktion dog i alamerande antal.

Trots larmrapporterna och att 19 många arbetare som dog, fortsatte användningen och hade sin topp under slutet 70-tal till tidigt 1980-tal. Ryssland stod för närmare 60 procent av den globala asbestproduktionen. Tätt följt av Kina, Brasilien, Kanada och USA med flera.

Reglerna i till exempel Ryssland och andra länder i Asien, tillåter användning av asbest i nya produkter. Man känner till riskerna, men anser att om man skyddar sig tillräckligt bra är det ingen fara. Fackföreningsalliansen Chrysotil vill inte ha något förbud, man anser att det hotar viktiga arbetstillfällen. En talesperson för Uralasbest säger att ett förbud mot asbest skulle utgöra ett handelshinder.

Vill du att någon kommer och föreläser på ett klubbmöte, medlemsmöte eller dylikt? Hör av dig till förbundet!

Sebastian Brandt

LÄS OCKSÅ:

”Arbetsgivare och Bas-U ska underrättas först”
Robert vill ha mer utbildning i skolan
Fyra asbestlarm på samma arbetsplats
Asbest i fönsterkitt är vanligare än befarat
Fibern som dödar
”Alla är döda i asbestos eller lungcancer”
Asbestrelaterade sjukdomar