Asbest i fönsterkitt är vanligare än fack och arbetsgivare vetat om. I Jönköping har Målareförbundet lagt ett skyddsstopp på det kommunala bostadsbolagets målning av fönster.
– Prover togs i 30 fastigheter och asbest fanns i 24 av dem, säger Målarnas ombudsman och regionala skyddsombud Douglas Strömberg.

Målareförbundet och Byggnads har under hösten gjort gemensamma stickprov som visat att det finns asbest i fönsterkitt. Fackförbunden slog larm och påtalade att när det finns risk för asbest ska prover tas. De båda fackförbunden gick vidare och tillsammans med arbetsgivarorganisationerna skickade de in prover från 45 fastigheter byggda mellan 1940 och 1982, då asbest totalförbjöds i Sverige. Asbest fanns i fönsterkitt i 7 av 45 prover, det vill säga 14 procent Fastighetsägare är skyldiga att göra miljöinventeringar, men det är ovanligt att det sker vid fönsterbyten. Okunskapen i branschen har gjort att otaliga arbetare däribland målare har utsatts för de farliga fibrerna. Målareförbundet uppmanar sina medlemmar att ställa krav på inventeringar innan de startar ett jobb.

Varningarna om asbest i fönsterkitt har fått fler att vara uppmärksamma. I Jönköping har Målareförbundet efter misstankar ställt krav på provtagning i ett av det kommunala bostadsbolagets miljonprogram. Prover togs i 30 fastigheter och asbest fanns i 24 av dem.
– Jag har lagt ett formellt skyddsombudsstopp. Det har jag och arbetsgivaren Stenbergs måleri varit överrens om från början, säger Douglas Strömberg, ombudsman i avdelning 4.
Råslätt i Jönköping är ett stort område med många fastigheter byggda i det så kallade miljonprogrammet. Sedan två år har löpande renoveringar pågått. När en lägenhet görs ska fönstrena med. Mellan fönsterbågarna finns den gamla kittkanten som är porös och ligger och dräller. Målaren ska ta bort det som är löst och måla.
Det märks en tydlig gräns där fastigheterna inte längre har asbest i fönsterkittet, vilket tyder på att ett materialskifte skett under byggnadsåren.

För Vätterhem kom detta som en total överraskning, men miljösamordnaren Rickard Thil menar att de var snabba att ta prover när de fick vetskap.
– Vi har planerat fönsterrenovering inom kort så vi väljer att inte måla mellan fönstrena nu när vi vet att där finns asbest, säger Rickard Thil.
Inom fastighetsbolagets bestånd finns en hel del områden byggda före 1982 där det alltså kan finnas risk för asbest därför kommer prover tas innan renoveringar inleds.
Målarna vid Stenbergs måleri som arbetat i de aktuella lägenheterna kommer av företaget att erbjudas en läkarundersökning av den typ som asbestsanerare går på regelbundet.
– Vi är också överrens om att målarna ska få träffa någon expert som kan svara på frågor om asbest och riskerna vid exponering. Målarna är naturligtvis oroliga, säger Douglas Strömberg.
– Jag kräver också att företaget tar reda på vilken sorts asbest det handlar om. Det finns farlig asbest och det finns jättefarlig.

Douglas Strömberg ringde mattläggarfirman eftersom asbest också kan förekomma i limmet till mattorna och de hade koll på läget. Han har även pratat med Byggnads men inte fått någon respons.
Glasbranschföreningen kommer att satsa på utbildning och information till sina medlemsföretag och på glasskolan i Katrineholm. Målareförbundet och Byggnads har tillsammans med arbetsgivarorganisationerna skickat ut ett informationsblad och kommer att ta fram en mer omfattande information.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

 

LÄS OCKSÅ:

”Arbetsgivare och Bas-U ska underrättas först”
Robert vill ha mer utbildning i skolan
Fyra asbestlarm på samma arbetsplats
Asbest runt om i världen
Fibern som dödar
”Alla är döda i asbestos eller lungcancer”
Asbestrelaterade sjukdomar