• Anki Langer Silfverin på Arbetsmiljöverket och Lars Jansson på Elektrikerförbundet pekar båda två på hur viktigt det är att man agerar så fort man har minsta lilla misstanke om att det finns asbest på ett bygge. Det kan vara så att det försiggår rivning av okunskap, men också att man river utan skydd trotts att man vet att det finns asbest. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

  • – Vi vill gärna ha tips om där det kan finnas asbest, säger Anki Langer Silfverin, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i Falun. Foto: Tomas Nyberg

  • – Ta kontakt med Elektrikerförbundet, om ni har problem, uppmanar Lars Jansson på Elektrikerförbundet. Foto: Tomas Nyberg

– Gå först till din arbetsgivare och Bas-U om du misstänker att det finns asbest. Arbetsgivaren ska också ta kontakt med Bas-U.
Det säger Anki Langer Silfverin, arbetsmiljöinspektör hos Arbetsmiljöverket i Falun.

I grunden är det beställaren, byggherren, som har ansvaret för inventeringen om eventuell asbest. Gamla inventeringar kan dock vara bristfälliga. Man bör göra en ny inventering.
– Det går inte att lita på gamla inventeringar, säger Anki Langer Silfverin.
När ska man då tänka på om det är viktigt med en inventering.
– Så fort man kommer in i en byggnad från 60-talet ska varningslampan lysa. Det kan gälla till exempel badrum och golvmattor.

Men asbest finns också i byggnader från andra tider. Redan på 1940-talet började man använda asbest. På 1970-talet kom debatten och användningen minskade. 1982 förbjöds sen asbest.
Anki Langer Silfverin ser problemen med situationen på byggen i dag. Runt om i Sverige står man inför stora renoveringar av miljonprogrammet och det är just i dessa fastigheter, byggnader byggda på 60-talet, som det finns mest asbest i. Samtidigt försvinner kunskapen ute på arbetsplatserna.
– De flesta som känner till hur asbest använts, de fasas ut nu. De nya har ingen kunskap och det finns ingen har tid till att överföra kunskap.

Om man misstänker att det finns asbest, hur ska man bete sig?
– Det är inte så enkelt att veta. Men känner man minsta misstänksamhet kontakta arbetsgivare. De ska sen kontakta BasU. Givetvis ska man avbryta jobbet. Händer det inget så kontaktar man Arbetsmiljöverket.
Även om man då avbryter jobbet så kan man inte bara gå därifrån.
– Man står fortfarande till förfogande för arbetsgivaren, säger Lars Jansson på Elektrikerförbundet.
Han uppmanar också den enskilde att kontakta Elektrikerförbundet.
– Man kan ringa till förbundet centralt eller till ett regionkontor, säger Lars Jansson.

Om man misstänker att arbetstagare utsatta för exponering av asbest är det bästa att arbetsgivaren/Bas-U tillsammans med företagshälsovården ordnar en gemensam träff med alla berörda på arbetsplatsen, menar Anki Langer Silfverin.
– Röntgenundersökning kan bli aktuell. Det kan ju också ta många år innan det syns på lungorna.
Och det är inte upp till dig som enskild att bevisa förekomsten av asbest.
– Det är upp till arbetsgivaren att bevisa att det inte är asbest. Det är inte elektrikern som ska bevisa att det är asbest, säger Anki Langer Silfverin.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

Här finns asbest

Hos Arbetsmiljöverket finns en genomgång var man kan hitta asbest i olika typer av byggnader.
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/har-finns-asbest/

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Asbest, AFS 2006:1
Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17
Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2000:4
Minderåriga, AFS 1996:1
Användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
Utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7

 

LÄS OCKSÅ:

Robert vill ha mer utbildning i skolan
Fyra asbestlarm på samma arbetsplats
Asbest i fönsterkitt är vanligare än befarat
Asbest runt om i världen
Fibern som dödar
”Alla är döda i asbestos eller lungcancer”
Asbestrelaterade sjukdomar