Under skyddsronderna vid Mall of Scandinavia såg man konstiga installationer gjorda av ett franskt elföretag.

Elsäkerhet och elfaror

Mall of Scandinavia: Ombyte och lunchrum bland kablar och damm

Nyheter

I anmälan till Elsäkerhetsverket konstateras en rad brister.

– Vi vet inte om det är elektriker som gjort installationerna. Vi har inte kunnat tala med dem. Vi kan konstatera att de inte gjort som vi gör, säger Nils Thorsell som misstänker att de.

Företaget har gjort installationerna i fem av butikerna i köpcentret, bland annat i en Zara-butik, en butikkedja som tidigare figurerat i tveksamma elinstallationer.

Här ser man varken knivsäkringar eller huvudbrytare. Dessutom är skylten skruvad med vanliga skruv rätt in i kapslingen så man bryter CE märkningen.

Brister vid skyddsronden

I skyddsprotokollet från Zara-butiken i Mall of Scandinavia kan man läsa:

  • Vi fann ingen PUS jordning i hela butiken
  • Delar av anläggningen var tagen i drift.
  • Vi har mailat företaget utan framgång. Vi har ej fått reda på om det är utbildad personal eller om någon har behörigheten. Personalen är inte anställd på det bolag som är registrerat i Sverige
  • Byggelcentraler saknar huvudbrytare samt felmärkta
  • Felaktigt inkopplade armaturer. Ek går fritt in i armaturerna ovan undertak.
  • Felaktiga skyltar i centralerna.
  • Starkströms kablar går igenom datauttag. Man blandar svagström och starkström i samma apparatdosa.