• – Det är när man river och monterar bort som faran med asbest uppstår, säger Mikael Sjöström, regionalt skyddsombud i Göteborg. Foto: Leif Göbel

  • – Om du misstänker risk för asbest där du arbetar – tala först med din arbetsledare och sedan skyddsombudet om du inte får tillfredsställande svar, säger Thomas Åberg. Foto: Leif Göbel

  • Foto: Leif Göbel

  • Foto: Leif Gobel

I egenskap av regionalt skyddsombud (RSO) gjorde ombudsmannen Thomas Åberg, Region Väst, ett skyddsombudsstopp den 17 september på ett bygge i centrala stan i Göteborg. Anledningen var risk för exponering av asbest.

 

 

– Vi fick via Byggnads tips om en ombyggnation av en affärslokal till lägenheter. Flera yrkesgrupper arbetade där bland annat tre elektriker från Bergendahls Elektriska. Jag åkte dit. Konstaterade att målare hade plockat ner delar av en ventilationstrumma i eternit. Där var inga dammfällor och dåligt städat. Misstanke fanns om förekomst av asbest. Elektrikerna och Byggnads lade därför ett skyddsombudsstopp enligt 6 kapitlet § 7 i Arbetsmiljölagen, berättar Thomas Åberg.

 

LÄS ÄVEN: ”Alla är döda i asbestos eller lungcancer”

 

Byggnads försökte få dit arbetsmiljöverket men de kom inte. Bygget stoppades därför och vi bad arbetsgivaren att meddela arbetsmiljöverket om detta.
– Vår arbetsgivare på Bergendahls Elektriska hade full förståelse för vår åtgärd, säger Åberg.

Vid ett skyddsombudsstopp ska en blankett fyllas i och ges till arbetsgivaren som ska skriva under mottagandet. Det är det regionala skyddsombudet eller skyddsombudet som ska ordna ifyllandet.
Den 24 september, en vecka efter stoppet, kom arbetsmiljöverket och konstaterade att problemen kring asbest hade åtgärdats och hävde därmed stoppet så arbetet kunde återupptas. Stoppet gällde bara asbestrisken, inte övriga påpekanden. Men de ska följas upp vid en skyddsrond. Då har byggherren haft gott om tid att åtgärda detta.

 

 

– Asbest är så farligt även vid mindre exponering att vi inte tar några risker. Vi tar allvarligt på asbest och byggdamm. Det får inte nonchaleras för att man har bråttom med bygget. Om du misstänker risk för asbest där du arbetar – tala först med din arbetsledare och sedan skyddsombudet om du inte får tillfredsställande svar, säger Åberg.
Mikael Sjöström är 29 år och arbetar på Imtech i Göteborg. Han har arbetat som elektriker sedan 2005 och är huvudskyddsombud på firman samt sitter med i klubbstyrelsen. Mikael är också regionalt skyddsombud, RSO, i Region Väst.
– Jag får som förtroendevald söka ledigt för min tid som RSO. Ambitionen är att försöka vara ute på arbetsplatser 3-4 gånger i veckan.

 

LÄS LEDAREN: Den osynliga döden är närvarande – har du koll?

 

Problemet med asbest är att man måste ha kännedom om var den kan finnas. Den syns ju inte, eller märks. Och den är inte farlig om materialet som den finns i är helt och orört. Asbestproblemet ökar i takt med ROT-arbetena.
– Det är när man river och monterar bort som faran uppstår. Det är en vanlig fara som du måste vara medveten om när du arbetar vid renoveringar. Det pågår omfattande arbeten med renoveringar i Göteborg av fastigheter och lokaler byggda på 1950-70-talen. En del yngre är inte medvetna om farorna för sin hälsa, säger Sjöström.

 

 

I Sverige dör cirka 130 personer i lungsäckscancern mesoteliom varje år.  Det är tre gånger fler än dödsfallen i jobbolyckor.
– Jag hittar ingen annan förklaring än att folk fortsätter att exponeras för asbest, säger Gunnar Hillerdal, lungläkare på Karolinska sjukhuset och en av Sveriges främsta experter på asbestrelaterad cancer, i Dagens Arbete 2015-06-15.

 

LÄS ÄVEN: Asbestrelaterade sjukdomar

 

Trots att asbest varit förbjudet i årtionden beräknas det finnas omkring 400 000 ton kvar i svenska byggnader. För vanliga människor är risken att exponeras liten. Men för dem som jobbar med rivnings- och reparationsarbeten är risken fortfarande stor.

Asbest betyder osläckbart (oförstörbart). Materialet hade fantastiska egenskaper vilket gjorde att det användes mycket tills man insåg riskerna. Det är när man river i samband med renoveringar i gamla byggnader, som asbesten kan frigöras. Faran med asbest i byggdamm är att även små mängder som andas in är livsfarligt. Det räcker med en enda mikroskopisk asbestfiber som kan ställa till det i din kropp.

Bland många unga i byggbranschen vet man väldigt lite om asbest. På 1970-talet var det en stor arbetsmiljödebatt och då uppmärksammades farorna. Asbesten förbjöds inom byggindustrin 1976 och totalförbjöds i Sverige 1982. Men materialet finns idag i otroligt många byggnader som byggdes fram till dess. Därför finns det tuffa regler för att man måste inventera och kolla om det finns asbest innan man renoverar och river. Och än idag måste man vara uppmärksam när det gäller importerade produkter så att de inte innehåller asbest. Sådana fall har uppmärksammats på kraftverkssidan i samband med generatorsbyten.

 

 

Leif Göbel

 

LÄS LEDAREN: Den osynliga döden är närvarande – har du koll?

 

Asbest

Vad ska du tänka på som elektriker
Om du jobbar i en miljö där man river och arbetar i gamla material ska du fråga arbetsledningen om det gjorts någon asbestinventering innan. Finns förekomst av asbest ska den saneras av auktoriserade firmor innan andra yrkesgrupper ska gå in och jobba i den miljön. Gå in på förbundets hemsida www.sef.se och kolla under arbetsmiljö. Där kan du också ladda upp foldern Bli Asbest Smart med korta råd och fakta.

Här har man använt asbest
Brandskydd, värmeisolering, kondensisolering, bullerdämpning, armering, alkaliskydd, fyllmedel.

Material där asbest kan ingå
Lim, kakelfix, bruk, plast, cement, väv, isoleringsmassa, papp, kitt, spackel, garn, pluggar, puts och färg.

Var uppmärksam på
När du plockar bort elsystemet i hus och byggnader. Här finns en risk. Specifika områden är rörisolering och rörböjar. Du kan också påverkas när andra yrkesgrupper river och luften är full med byggdamm. Asbestrisk finns vid byte av elkomponenter. Bakom till elmätare och elcentraler sitter inte sällan eternitplattor.

Aktuella regler som rör asbest
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
· Asbest, AFS 2006:1
· Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
· Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17
· Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2000:4
· Minderåriga, AFS 1996:1
· Användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
· Utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7