Asbest totalförbjöds i Sverige för mer än 30 år sedan, år 1982.

Ändå var det 2013 långt fler som fick dödlig asbestcancer än de som omkom på sina arbetsplatser på grund av en olycka. Elektriker hör till de yrkesgrupper som är värst utsatta.

 

LÄS ÄVEN:
Många bryter mot regler för asbest
Asbest kan orsaka flera allvarliga sjukdomar
Asbest hittades i nya generatordelar
6 av 10 följde inte asbestkrav
Arbetet stoppat igen på Mall of Scandinavia

 

Det visar uppgifter som Dagens Arbete redovisar sedan de har gjort en granskning om varför cancerfallen på grund av asbest inte minskar – trots totalförbudet.

Dagens Arbete har tagit fram siffror från Socialstyrelsens cancerregister.

 

 

Gunnar Hillerdal, lungläkare vid Karolinska sjukhuset tillika en av landets främsta experter på asbestrelaterad cancer säger till DA:

– Jag hittar ingen annan förklaring än att folk fortsätter att exponeras för asbest.

Anledningen är de livsfarliga asbestfibrerna släpps fria när bland annat miljonprogrammet nu ska renoveras.

Till de värst utsatta yrkesgrupperna hör bland annat elektriker.