– Vi måste försäkra oss att vi kan ha ett annat arbetssätt för att undvika detta i framtiden. Det är ett systemfel i organisationen. Vi har inte samma resurser som de stora fackförbunden och det läggs mycket ansvar på individnivå.

Det har varit en extremt hög arbetsbelastning under lång tid. Jonas har tillsammans med övrig förbundsledning försökt motverka detta genom att omfördela arbetsuppgifter men det har inte varit tillräckligt och har nu lett till nuvarande situation.

Vi ska försöka hitta ett arbetssätt där vi som kollektiv kan fungera och stötta varandra när han kommer tillbaka i arbete, säger Per Håkan Waern.

Som förste vice ordförande går nu Per-Håkan Waern nu in och tar huvudansvaret, men man fördelar en del av arbetsuppgifterna i förbundsledningen.