Det finns bevis för att asbest började användas i mitten av 1800-talet.

I Sverige användes det i uppemot 3000 produkter.

 

 

 

Det de flesta känner till är att det finns eternittak, fix och fog till kakelplattor och bromsar i gamla bilar.

Det användes även som brandisolering i väggar, tak och brandskyddskläder. Innan plastpluggen kom på marknaden, användes produkter som Björnplugg eller Raw Plastic. Massan tuggades och stoppades sedan i hålet innan skruven drogs in.

 

LÄS ÄVEN: ”Alla är döda i asbestos eller lungcancer”

 

Ventilationskanaler byggdes helt och hållet i asbestmaterial.

Även om Sverige har haft ett förbud mot asbest sedan 1982, så finns det kvar i många hus och industrier.

Ett eldistributionsföretag i Jämtland köpte, 2013, in två generatorer från Ryssland. När dessa skulle servas, upptäcktes det asbest i lindningarna. Ingenstans hade säljarna angivit att produkten innehöll asbest!

 

LÄS ÄVEN: Asbestrelaterade sjukdomar

 

Ett annat uppmärksammat fall är från Karolinska Sjukhuset 2010. Där upptäcktes det under pågående ombyggnation, att många hade blivit exponerade för asbestdamm i kulverten. Inte bara byggjobbare, utan sjukvårdspersonal och besökande har blivit exponerat. Då det tar lång tid från exponering till sjukdom, gick händelsen inte vidare till åtal.

I snitt dör det cirka 120 personer per år i Sverige av asbestrelaterad sjukdom. Enligt WHO och IBAN kommer dödssiffran att öka globalt till cirka 2030 innan det stagnerar.

Trots förbud i hela EU, exponeras årligen många människor.

 

Sebastian Brandt

 

 

LÄS ÄVEN: Misstänkt asbest – ”Vi tar inga risker”

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Asbest, AFS 2006:1

Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17

Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2000:4

Minderåriga, AFS 1996:1

Användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3

Utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7