– Det företag vi sluter avtal med ska redovisa sina löner. Men det finns ingen bevakning från vår sida. Det säger Arne Dufåker, som ansvarat på Elektrikerförbundet för många avtal med utländska företag.

 

LÄS MER:
Kunskapen finns i södra Europa
Sydvästlänken ska förstärka stamnätet.

 

Elektrikerförbundet skriver avtal med utländska företag. Oftast är det att man helt enkelt utgår från det centrala kollektivavtal som gäller för arbetet. Utgångspunkten för Elektrikerförbundet är att anställda i utländska företag ska ha samma arbetsvillkor och löner som anställda i svenska företag.

Enligt avtalet ska företaget redovisa de löner som betalas ut. Men det sker ingen kontroll eller bevakning av om man följer avtalet.
– Det har vi ingen möjlighet till. Men vi utgår från att man följer avtalet, säger Arne Duvåker.
Han berättar dock att man i några fall upptäckt brister hos företag, där enskilda anställda tagit kontakt med Elektrikerförbundet.
– Bland annat var det ett företag från Sicilien för tio år sedan som inte skötte sig.
De anställda hos de utländska har inte alltid så lätt att ha enskilda kontakter med Elektrikerförbundet. Är man inte skriven i Sverige kan man heller inte vara medlem i Elektrikerförbundet. Just nu pågår dock en utredning om att se över medlemsreglerna. Om det ska vara möjligt att vara korttidsmedlem även för de som inte är skrivna i Sverige.

Samtidigt pågår nu en rättslig prövning inom EU huruvida facket får företräda anställda i utlandet, även om de är medlemmar i facket. Det rör ett antal polska elektriker som var medlemmar i det finska elektrikerförbundet och där det finska facket ställde krav på lön enligt det finska kollektivavtalet. Detta ogillades dock och anmäldes till EU. En dom i ärendet väntas snart.

 

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

 

 

LÄS MER:
Kunskapen finns i södra Europa
Sydvästlänken ska förstärka stamnätet.