Om Alliansen med stöd av rasistpartiet Sverigedemokraterna får majoritet 14 september är det du som löntagare som drabbas. Kanske har du slagit dig till ro med skärvorna från de så kallade jobbavdragen.

Du har ett arbete och livet rullar på. Men vad tror du konsekvenserna är i samhället av de 130 miljarder som Alliansen och SD delat ut i skatteåterbäring (privat konsumtion)? För det har ett pris.

 • Bland Europas snabbast växande inkomst- och förmögenhetsklyftor.
 • Stora resurs- och personalbrister inom vård, skola och omsorg.
 • 490 000 arbetslösa – över 230 000 är ungdomar.
 • Försämrad arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring.
 • Antifacklig lagstiftning som gör att arbetsgivare kan dumpa löner och arbetsvillkor.
 • Färre arbetsmiljöinspektörer som ska kolla arbetsmiljön ute på fältet.
 • Otryggare anställningsförhållanden.
 • Eftersatt infrastruktur t ex kollektivtrafik, järnvägar och landsvägar.
 • Akut bostadsbrist för vanligt folk i storstäder och på högskoleorter.

LO stödjer Socialdemokraterna för att de redovisat en konkret politik som är bättre för medlemmarna än Alliansens.

Jonas Wallin

Alliansen och Sverigedemokraterna – som i 9 av 10 beslut i riksdagen stöder regeringen – spelar våra motparter – arbetsgivarna – i händerna.  Det innebär till exempel att skyddsombuden får det tuffare att försvara din rätt till en arbetsmiljö så du kan överleva fram till pensionen.

Men också ökade möjligheter för arbetsgivarna att få flexiblare anställningsvillkor och undantag från trygghetslagar. Se hur bemanningsbranschen exploderat.

För det är det arbetsgivarna menar med Moderna avtal – lättare att välja och vraka bland löntagarna, lösare anställningsformer och friare att använda billigare utländsk arbetskraft.

Lika mycket som Alliansen sänkt skatten under åtta år – undandras varje år (!) i skatter på grund av ekonomisk brottslighet och fiffel enligt Skatteverket. Av dem är cirka 60 miljarder grå och svart arbetskraft. På det här området är regeringen passiv.

Du som jobbar i ett seriöst företag kan därför i morgon bli utkonkurrerad av oseriösa.

Ordning och reda på arbetsmarknaden

LO stödjer Socialdemokraterna för att de redovisat en konkret politik som är bättre för medlemmarna än Alliansens.

Jag uppmanar dig att hedra din rösträtt och rösta bort Alliansen.

Jonas Wallin

Vi gillar inte allt men vi gillar rättvisa, solidaritet och satsning på jobb och välfärd.

 • Svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling
 • Huvudentreprenören ska ha ansvar för underentreprenörerna
 • Ökade resurser till Arbetsmiljöverket
 • Ingen ska dö på jobbet – säkrare arbetsmiljö
 • Företag ska inte kunna säga upp personal för att sedan hyra in annan personal.
 • Svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad – riv upp Lex Laval
 • Oseriösa företag och oseriösa företagare är illojal konkurrens
 • Heltid – inte delad tur

De principer och krav som vi elektriker slagits för i över 100 år undermineras med en fortsatt nyliberal Allianspolitik. Den skulle stärka arbetsgivarna och ytterst blir det du som elektriker som får betala priset för denna politik.  

Jag uppmanar dig att hedra din rösträtt och rösta bort Alliansen.