Yes! Byggnads fick till ett bra avtal med huvudentreprenörsansvar. Facklig kamp och facklig samverkan lönar sig, alltid! Mer om det här får du läsa på andra ställen i tidningen.

Våren är här. Vårt förbundsmöte närmar sig allt mer. Tiden har kommit då vi väljer vilka som kommer att leda oss in i den kommande förbundsmötesperioden på fyra år.

Hur de valen än kommer att falla ut så vet jag att förbundet går starka ur valen. Både i de fallen där vi har en ensam kandidat till en post och på de poster där vi eventuellt har flera kandidater. Det blir tre spännande dagar i slutet av maj, 25 – 27.

Vi kommer att fatta beslut kring en revidering av våra stadgar. Vi kommer att fatta beslut om en verksamhetsplan för åren 2015 – 2018. Vi kommer att lägga en rapport om en utvärdering av åren 2003 – 2012 på förbundsmötets bord för en diskussion som kan komma att hjälpa oss med nästa steg in i framtiden.

Redan nu är förberedelserna i full fart. I skrivande stund är det en vecka kvar tills det mesta avhandlingarna sänds ut till alla ombud, 120 stycken. Vi korrekturläser, ändrar, diskuterar, beslutar, funderar, löser och kommer fram till bra saker.

Bara den lilla saken att göra en bedömning av hur lång tid olika frågor kommer att ta är ett jobb som tar tid, en hel del tid. I vilka frågor blir det debatt och i vilka frågor uteblir debatten? Ibland ”vet” man och ibland får man gissa hur samtalen på förbundsmötet kommer att gestalta sig.

De flesta på förbundskontoret har gjort, gör och kommer att göra stor nytta före, under och efter förbundsmötet.

På förbundsmötet är det också dags för mig att lämna mitt uppdrag i förbundsledningen. Efter sex år i Stockholm, varav fem i förbundsledningen, är det dags att börja jobba som lokalombudsman i Göteborg igen.

Det känns både omtumlande, roligt och pirrigt. Jag kommer att bli en del av ett arbetslag i Verksamhetsregion väst bestående av assistenter, ombudsmän och förtroendevalda.

Tre viktiga delar i organisationen med tre lika viktiga uppdrag. Tre viktiga delar i organisationen med olika roller i den viktiga helheten.

Det blir mer och fler kontakter med medlemmar, arbetsgivare och andra lokala företrädare, samtidigt som kontakterna på central nivå minskar i antal. Hur det blir kanske du kan få läsa om i Elektrikern under hösten – våren 2014 – 2015, vem vet.

Jag är redan nu i Göteborg ibland och för samtal med min blivande chef. Det är bra samtal. Tillsammans målar vi en tavla som ser bra ut. Det är arbetsuppgifter där, samtal där och andra saker på andra ställen. Med varsin pensel målar vi motsvarande bilder allt som oftast.

Lite så här på slutet är det svårt att låta bli: Yes!! Byggnads gjorde det.

Bra jobbat Johan, Hagge, Patrik, Lars och alla andra i och utanför Byggnads. Gott!!