Vi bygger landet, säger vi. I gärning och i ord. Om två veckor upphör delar av Sverige att byggas för ett slag och vi borde i gärning och ord stötta Byggnads när 2 600 av deras medlemmar strejkar från sitt arbete. Varför?

Byggnads är fackförbundet som organiserar byggnadsarbetare. Sveriges Byggindustrier är arbetsgivarnas, byggföretagens, organisation. Dessa två parter förhandlar om löner och villkor inom byggbranschen.
Cash. De fyra största byggbolagen (NCC, Skanska, Peab och JM) aviserar sammanlagt en aktieutdelning på nästan 5 miljarder kronor, Byggnads yrkande om 3,2 % löneökning skulle kosta dessa bolag cirka 0,5 miljarder kronor. De människor som skapat värdet aktieägarna tar ut i vinst är inte värda 0,5 av 5 miljarder, tycker Sveriges Byggindustrier.
Seriositet och rättvisa. Byggnads kräver ordning och reda i byggbranschen. Det handlar bland annat om krav på förteckningar av vilka entreprenörer som finns på varje bygge och att alla som arbetar där ska ha samma löner och villkor. Idag är det exempelvis stor skillnad mellan byggnadsarbetare och maskinförare. Detta eftersom att företagen i rasande fart ökar inhyrningen av personal, som inte får lika bra löner och villkor.

Arbetstid. Idag arbetar alla inom byggindustrin mellan klockan 06:45-16:00, för att gå ifrån det krävs godkännande från arbetslaget. Arbetsgivarna vill förfoga över byggnadsarbetarna dygnet runt, och alltså slopa detta.
Makten över lönebildningen. Idag har Byggnads rätt att förhandla om lönen vid ett nytt bygge, men arbetsgivarna vill flytta makten över detta från byggnadsarbetarna till direktörerna. Man vill att företagen ensidigt ska ha möjlighet att sätta löner.
1 % kvinnor. Byggbranschen är extremt homogen. Idag stängs både kvinnor och nyanlända människor ute på grund av förlegade normer och strukturer, något som Byggnads inte kan ta itu med själva. Byggnads kräver därför att pengar tas från aktieutdelning till konkreta insatser för jämställdhet och mångfald, men arbetsgivarna har inte varit intresserade av något samarbete i frågan.

Lärlingsplatser för att säkra framtida arbetskraft. Borgerligheten försöker ofta stämpla fackförbunden som tröskelhöjare för nya människor på arbetsmarknaden, men Byggnads vill att företagen ska införa lärlingsplatser så att fler kan komma in i yrket. Företagen är mer intresserade av att hyra in personal som får sämre löner.
Rasismen. Här kom den. Den som frodas när arbetare ställs mot arbetare. En grogrund för den tas upp i punkt 3. Inhyrningen av personal stöter ut arbetare som är organiserade i Byggnads och som ett brev på posten riktas långfingrar mot människorna med allra minst makt i sammanhanget. Kapitalismen göder rasismen genom att ställa grupper med likartade intressen mot varandra.

Föga förvånande försöker Mats Åkerlind (förhandlingschef Sveriges Byggindustrier) lägga skulden för bostadsbrist och annat elände på Byggnads ledning, som nu konsekvent kallas för bråkstakar.
Avtalsrörelsen är en konflikt, och den handlar om fördelning av makt och pengar. Byggnads företräder sina medlemmar i den här konflikten, och de är inte intresserade av avtal som skulle kasta arbetsrätten inom byggbranschen 50 år bakåt i tiden.
Dags att skaka lössen ur fanan, kamrater. Vi är med er.

 

Sofie Eriksson
Distriktsordförande, SSU Dalarna