Någon samlad kunskap har det inte tidigare funnits i Sverige. Därför har Elsäkerhetsverket kartlagt hur många elinstallatörer och hur många elektriker det finns. De har också kartlagt inom vilka branscher de finns.

Av de enligt rapporten uppskattningsvis 55 000 yrkesmänne, så finns 38 procent inom elinstallationsfirmor. 10 procent jobbar med produktion och distribution av el.

Hälften finns alltså inom andra branscher, som tung industri, fastighetsbolag, värmeverk, lätt industri, gruvdrift, sjukvård och andra.

Av de 41 000 behöriga installatörerna så har 11 000 allmän behörighet, AB. 15 500 har allmän behörighet upp till 1000 volt växelspänning eller 1500 volt likspänning, ABL-behörighet. Cirka 14 000 har begränsad behörighet.

Antalet behöriga elinstallatörer begränsar sig inte till personer i arbete. Av de behöriga finns en hel del pensionärer.

Totalt finns det troligen mer än 10 000 personer över 65 år med någon form av behörighet.

Den äldsta person med någon form av behörighet är över 100 år. Ytterligare 50 personer är över 90 år.

Elsäkerhetsverkets utredning ska vara ett underlag till den speciella utredning om elsäkerhet som regeringen tillsatt.

Här kan du läsa hela rapporten från Elsäkerhetsverket. (extern länk)