Via rehabiliteringsföretaget Galaxen Bygg som ägs av Sveriges Byggindustrier och stora byggföretag placeras arbetsskadade och funktionshindrade inom branschen i olika företag.

Dessa anställningar regleras i ett avtal om särskilda regler. Lönen är ungefär 75 procent av vad övriga på arbetsplatsen tjänar och bekostas delvis av lönebidrag.

Anställningsformen är visstid under ett år och kan förnyas upp till tre gånger.

– Byggnads och Seko vill att de anställda i Galaxen ska ha samma villkor och lön som de andra på arbetsplatsen och att man inte ska kunna stapla visstidsanställningar på varandra. En tryggare anställning, säger Byggnads 2:e vice ordförande Lars Hildingsson.

Sveriges Byggindustrier har inte velat gå med på detta och efter förhandlingar har Byggnads och Seko sagt upp avtalet. Målarnas och Elektrikernas fackförbund skrev aldrig på avtalet om särskilda regler 2011 utan har en annan överrenskommelse.

– Vi har självklart diskuterat det här med Målarnas och Elektrikerna och de stödjer oss till fullo, säger Lars Hildingsson.

Uppsägningstiden är 14 månader och innan avtalet löper ut hoppas fackförbunden att arbetsgivaren ska lyssna på kraven. Men jobben för de 1 700 anställda är hotade.

– En uppsägning av det här slaget visar att man inte tar sitt samhällsansvar. Om uppsägningen ligger kvar kan det innebära ett beslut om anställningsstopp för personer som inte har andra möjligheter att komma ut i arbetslivet. Det kan inte vara Byggnads och SEKO:s avsikt, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Enligt Sveriges byggindustrier har Byggnads i förhandlingarna begärt särskilda ersättningar till sitt fackförbund för att delta i de anpassningsgrupper som samverkar mellan arbetsgivarna och facket. Övriga organisationer som deltar i verksamheten får ingen särskild ersättning för detta.

– Vi tycker det är rimligt att produktionen som slitit ut dessa människor är med och betalar för det arbete vi lägger ner i anpassningsgruppen. Men det är inte avtalet om anpassningsgruppen som vi sagt upp, säger Lars Hildingsson.

– Vi har under ett års tid framfört ett antal förslag, men Sveriges Byggindustrier har bara avfärdat dem. Vi på Byggnads och Seko är beredda att sätta oss så fort de är intresserad av att resonera och komma överrens om ett nytt avtal, säger Lars Hildingsson.

Galaxen bygg startades 1986 och såväl fack som arbetsgivare är mycket nöjda med resultatet. Ifjol gick 170 personer vidare till ordinarie anställning, utbildning eller pension.

Årligen får cirka 600 ett anpassat arbete och totalt sysselsätts 1 700 personer. Rehabiliteringsföretaget ägs gemensamt av Sveriges Byggindustrier, Målaremästarnas Riksförening, Bravida, JM, NCC, Peab och Skanska.

I anpassningsgruppen är även fackförbunden representerade.