• Parterna i byggbranschen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tecknat ett nytt avtal för att få fler i jobb. Foto: Maja Klasman, Galaxen.

Elektrikerförbundet har tecknat en ny överenskommelse med parterna i byggbranschen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Samarbetet ska hjälpa långtidsarbetslösa och nyanlända att få jobb i branschen.

Det redan etablerade företaget Galaxen Bygg där branschens parter redan samarbetar med myndigheterna för att få funktionsnedsatta byggarbetare i jobb får ett utökat uppdrag gällande även långtidsarbetslösa och nyanlända.

Sverige behöver fler som jobbar med samhällsbyggande och samtidigt kan fler ges möjlighet att komma in i arbetslivet. Samarbetet ska ske nationellt, regionalt och lokalt.

– Det råder brist på arbetskraft inom byggbranschen och för att kunna trygga kompetensförsörjningen krävs att vi tar vara på kompetensen även hos nyanlända och långtidsarbetslösa. Vi är väldigt glada för branschens genuina engagemang för arbetssökande och för att den här nya och bredare överenskommelsen har kommit till stånd, säger Pia Ackmark, direktör verksamhetsområde Arbetsgivare på Arbetsförmedlingen.

LÄS ÄVEN: Galaxen Bygg vill hjälpa fler tillbaka till arbete

Arbetsförmedlingen bidrar med matchning och insatser som kan anpassas efter individernas behov, exempelvis anställningar med stöd, yrkessvenska och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar.

Samverkan med Försäkringskassan omfattar personer som har nedsatt arbetsförmåga samt dokumenterad anknytning till byggsektorn och som inte bedöms kunna återgå i arbete utan rehabiliteringsinsatser.

I Anpassningsgrupperna, byggsektorns samverkansorgan, är Galaxen Bygg ansvarig för att driva arbetet för att de som står utanför arbetsmarknaden ska få en möjlighet att jobba i byggsektorn.

Överenskommelsen är undertecknad av fackförbunden Målareförbundet, Byggnads, Seko och Elektrikerförbundet, arbetsgivarorganisationerna Måleriföretagen, Sveriges Byggindustrier, Plåt- och ventföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen och Maskinföretagen samt myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Helena Forsberg
helena.forsberg@lomediehus.se