Under senare år har man kunnat se en låglönemarknad inom flera områden. Byggnadsbranschen, transportbranschen och städbranschen är några områden.

Utländsk arbetskraft utnyttjas, de står ofta inför valet att jobba under usla villkor eller vara utan arbete.

Är nu detta också på vägen in i elinstallationsbranschen?

Runt ett bord i Solna sitter åtta personer med polsk ursprung. Några har varit Sverige en längre tid och talar svenska. Några har varit här en kort tid och talar bara polska.

Vi har en lön som är 10 000 kronor lägre än svenska elektriker.

Alla har de blivit uppsagda från företaget Titania El-Service AB.

Företaget hävdar arbetsbrist, elektrikerna ser ett annat skäl. De har gått med i facket och då har Elektrikerförbundet gått in och ställt krav om rättvisa och skäliga löner.

DET MÄNNEN berättar liknar väldigt lite av det som är tänkt att höra hemma på svensk arbetsmarknad.

Ägaren: ”Det stämmer inte”

Nyheter

Männen har en elutbildning som är jämförbar med svensk utbildning. Men de har inga löner som är relevanta. Trots att de i några fall har många års erfarenhet som elinstallatör, så har de fått gå på löner som lärling eller förstaårselektriker.

– Vi har en lön som är 10 000 kronor lägre än svenska elektriker, säger en av männen.

Männen vill inte skylta med sina namn och ansikten. De har arbetstillstånd i Sverige, men de vill inte riskera sina framtida jobb, eller få någon form av repressalier.

– FÖRETAGET går ut och säger att de anställda får alla förmåner enligt avtalet, men när jag sitter med företaget och går igenom så hänvisar de till misstag och okunskap. Inget rättas till. Vi hade ett fall med en man som hade 30 år i branschen och fick gå som tvåårsmontör, säger Isabell Johansson, ombudsman i Elektrikerförbundet som suttit i flera förhandlingar med företaget.

Företaget går ut och säger att de anställda får alla förmåner enligt avtalet, men när jag sitter med företaget och går igenom så hänvisar de till misstag och okunskap. Inget rättas till.

Isabell Johansson, ombudsman i Elektrikerförbundet

Trots att flera har allmän behörighet, så bedömer företaget dem som förstaeller andraårsmontörer.

Isabell Johansson pekar på att det bara är ECY som kan rekommendera skolor för validering, och dit har Titania inte hört av sig.

Utrymningsvägar är knäckfrågan – Titanias bygge i Alby kan bli prejudikat

Nyheter

MÄNNEN HAR ALLA arbetat för Titania El-Service som får uppdrag av Titania bygg & VVS. Byggföretaget arbetar huvudsakligen med rotrenoveringar och stamrenoveringar i Stockholmstrakten. Under senare tid har man också haft jobb i Uppsala.

I förhandlingar med Elektrikerförbundet redovisar företaget arbetsbrist. Titania Bygg & VVS vill kunna anlita andra elföretag. Titania El-service är för dyra. I förhandlingarna har företaget låtit tre av de 28 personerna få ha kvar sin anställning.

DE UPPSAGDA har dock en annan uppfattning om varför de blivit uppsagda.

– Det är för att vi gått med i facket.De som inte är med i facket får stanna kvar, säger flera av männen. Jag frågar om de ångrar sitt beslut om att gå med i facket.

– Nej, säger de och ruskar på huvudet.

I ett år jobbade jag svart. Det är vanligt med svarta pengar. Det är även svenskar som jobbar svart.

ENLIGT SENASTE personallistan var 28 personer anställda i Titania El-Service. Männen menar att det dock har varit fler personer som arbetat för företaget. Troligtvis har de arbetat svart.

– Det var en kompis som fixade jobb åt mig. I ett år jobbade jag svart. Det är vanligt med svarta pengar. Det är även svenskar som jobbar svart, säger en av männen.

FÖRETAGET HAR ett centralt avtal och är anslutna till Eio. Isabell Johansson menar dock att företaget inte betalat de anställda efter avtalet.

– Resetidsersättning kallas bonus. Företaget går ut och säger att de anställda får alla förmåner, men när jag sitter med företaget och går igenom fel, så kallas de misstag och okunskap. Det är heller inget som rättas till. Nu har vi börjat kräva rättfärdiga villkor. Då säger man upp alla, säger Isabell.

ÄVEN OM männen jag talar med är elektriker med ofta lång erfarenhet, så berättar de om personer i företaget, helt saknar elyrkesutbildning.

– Några är mekaniker, bagare och kockar. Förutom de polacker jag talar med finns det enligt männen personer med ursprung både i Litauen, Vitryssland, Rumänien, Mongoliet och Ukraina i företaget.

Vill du bo eller vill du ha kvitto. Om du ska ha kvitto måste du sticka.

Flera av männen berättar om att de fått bo i lägenheter som är under ombyggnad. Utan fungerande kök och toalett. Pengar ska ha betalats direkt till företaget eller någon chef. Inte till fastighetsägaren.

– Jag vet om att det hänt i Rocksta, Huddinge, Gullmarsplan och andra platser. Företaget har haft en deal med fastighetsägare som Wallenstam att de jobbar för ett lågt pris mot att de får ta in hyra av boende under renoveringen, säger en man.

ISABELL JOHANSSON berättar om liknande förfarande i Uppsala.

– Vill du bo eller vill du ha kvitto. Om du ska ha kvitto måste du sticka, säger sig männen ha fått till svar.

Det har inte varit ovanligt att männen fått betala 7 500 kronor per månad före det att lägenheten renoverats. Och då har de inte fått tillgång till hela lägenheten. Andra arbetare har också hyrt del av lägenheten.

Titania El-Service AB

Titania El-Service AB ingår i koncernen Einar Janson Invest AB.

I företagsgruppen ingår också:

  • Titania Bygg & VVS AB
  • Titania Fastighetsholding AB
  • Bjurviken Fastigheter AB
  • Titania Einikma AB
  • Adspersus AB
  • Blå Elipser AB
  • Kungsholmen Superior AB
  • Titania Idun AB
  • Wake-Rent i Stockholm